Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 14  
Back povratak na rezultate
2017, br. 3, str. 35-54
Revizija ugovora zbog promenjenih okolnosti - uporednopravna rešenja o klauzuli rebus sic stantibus
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Srbija

e-adresazindovic.ina@open.telekom.rs
Ključne reči: ugovori; promenjene okolnosti; revizija; uporedna pravna rešenja
Sažetak
Klauzula rebus sic stantnibus spada u kategoriju opštih odstupanja od ograničenja autonomije volje stranaka. Ipak, ovo pravilo u odnosu na druga pravila opšteg karaktera ima svojih specifičnosti. Njena primena može doći do izražaja samo u određenim okolnostima. Pri tome, sudska ovlašćenja u izmeni ugovora su skoro isključena a pojedini pravni sistemi primenu ove klauzule dozvoljavaju samo kod određenih ugovora.
Reference
Aranđelović, D. (1926) Clausula rebus sic stantibus - Nedostižnost davanja. Beograd: Zbirka rasprava
Aranđelović, D. (1926) Clauzula rebus sic stantibus. Beograd: Zbirka rasprava
Constantinesco, L. (1960) Inexecution et faute contractuelles en droit comparé, droit Française, Allemand, Anglaise. Stuttgart, itd: Kohlhammer
Čobeljić, Đ. (1972) Promenjene okolnosti u privrednom i građanskom pravu. Beograd
Institut za uporedno pravo (1964) Italijanski građanski zakonik (Cadico Civile) od 1942. godine. Beograd, serija E
Krulj, V. (1967) Promenjene okolnosti i ugovorna odgovornost. Beograd: Institut za uporedno pravo
Lazić, M. (2005) Razvoj klauzule rebus sic stantibus (sa posebnim osvrtom na francusku doktrinu). u: Stanković Gordana [ur.] Dvestotine godina od donošenja Francuskog građanskog zakonika - uticaj Francuskog građanskog zakonika na srpsko pravo, Niš, 112
Perović, S., Stojanović, D., ur. (1980) Zakon o obligacionim odnosima. Gornji Milanovac: Kulturni centar, Knjiga I, 427
Petrović, Z., Kozar, V., ur. (2009) Mega zbirka sudske prakse iz obligacionog prava. Beograd: Intermeks
Piškulić, Đ., Đerđ, I. (1924) Osnovi privatnog prava Vojvodine. Beograd
Popescu, C.M. (1937/1972) Essoi d’ume theorie de l’imprevision en droit français et compare, Paris 1937. u: Čobeljić Đ. [ur.] Promenjene okolnosti u privrednom i građanskom pravu, Beograd, 157-162, 22
Stanojčić, G., ur. (2009) Zbirka aktuelne sudske prakse iz obligacionog prava. Beograd: Poslovni biro, 130
Urošević, L. (1937) Clausula rebus sic stantibus. Pravosuđe, br. 1
Vasiljević, M. (2007) Od Obligacionog zakona do Građanskog zakonika. Pravna riječ, 4 (10): 397-410
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.01.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka