Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 5 od 14  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 8, br. 1, str. 34-48
Status ugovora o stranim investicijama tokom ponovnih pregovora države prijema investicije i stranog investitora
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresadusandubajic90@gmail.com
Projekat:
Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru (MPNTR - 179046)

Sažetak
U radu je pokušano da se ukaže na to kakav je uticaj ponovnih pregovora na obaveze ugovornih strana iz ugovora o stranim investicijama. Ponovno pregovaranje doprinosi održavanju ugovora na snazi, ali može biti shvaćeno i kao signal da postoje značajne teškoće u sprovođenju ugovora. Podnošenje zahteva za pokretanje ponovnih pregovora može imati snažan psihološki uticaj na ugovornu stranu kojoj je taj zahtev upućen. Navedeni zahtev može biti shvaćen kao znak da će uskoro prestati sprovođenje ugovora. Zbog toga je neophodno da se pruži jasno uveravanje da će se sa sprovođenjem ugovora o stranim investicijama nastaviti tokom ponovnih pregovora. Primarni cilj rada je da se ukaže na činjenicu da ponovni pregovori ne mogu biti shvaćeni kao alibi za izbegavanje ugovornih i drugih obaveza, nastalih iz stranih investicija. Pored toga, u radu će biti ukazano i na određena odstupanja od principa doslednog sprovođenja ugovora tokom ponovnih pregovora. Pomenuta odstupanja moraju biti restriktivno tumačena i kontrolisano primenjivana.
Reference
*** (2015-2016) Zakon o izvršenju i obezbeđenju. Sl. glasnik RS, br. 106/15, 106/16
*** (2014) Zakon o parničnom postupku. Sl. glasnik RS, br. 55/14
Andrews, G.M., Millett, R. (2000) Law of Guarantees. London: Sweet & Maxwell
Chern, C. (2015) Dispute boards: Practice and procedure. Taylor & Francis, 3rd edition
Cvetković, P. (2015) Pravo javno privatnih partnerstava. Niš: Pravni fakultet
Dolzer, R., Schreuer, C. (2008) Principles of International Investment Law. Oxford University Press
Doonan, E., Foster, C. (2000) Cavendish legal skills series: Drafting. London - Sydney: Cavendish Publishing, 2nd edition
Douglas, Z. (2009) The international law of investment claims. Cambridge: Cambridge University Press
Francioni, F. (2009) Access to Justice, Denial of Justice and International Investment Law. European Journal of International Law, Vol. 20, No. 3
Guasch, J. L. (2004) Granting and Renegotiating Infrastructure Concessions. Washington, DC: World Bank
Holden, R., Malani, A. (2014) Renegotiation Design by Contract. University of Chicago Law Review, Vol. 81, p. 153, 154
Mitchell, C. (2007) Interpretation of Contracts: Current Controversies in Law. London-New York: Taylor & Francis
Qurashi, A.Z.A. (2005) Renegotiation of International Petroleum Agreements. Journal of International Arbitration, 22 (4):
Salacuse, J. (2000) Renegotiating International Project Agreements. Fordham International Law Journal, Vol. 24, Issue 4
Sornarajah, M. (2015) Resistance and Change in the International Law on Foreign Investment. Cambridge: Cambridge University Press
UNCITRAL (1988) Legal guide on drawing up international contracts for the construction of industrial works. New York: United Nations
UNCTAD (2004) State contracts: UNCTAD series on issues in international investment agreements. New York - Geneva: United Nations
UNCTAD (2010) Investor - state disputes: Prevention and alternatives to arbitration. u: UNCTAD Series on International Investment Policies for Development, New York - Geneva: United Nations
UNCTAD, Franck, D.S., Joubin-Bret, A., ur. (2011) Investor - state disputes: Prevention and alternatives to arbitration II. u: Proceedings of the Washington and Lee University and UNCTAD Joint Symposium on International Investment and Alternative Dispute Resolution, held on 29 March 2010 in Lexington, Virginia, USA, New York - Geneva: United Nations
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/pravzap0-13448
objavljen u SCIndeksu: 02.10.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka