Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15

Sadržaj

članak: 6 od 14  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 6, br. 1, str. 52-84
Međunarodna saradnja u oblasti smanjenja rizika od katastrofa
Univerzitet Union, Pravni fakultet, Beograd, Srbija

e-adresabogoljub.milosavljevic@pravnifakultet.rs
Ključne reči: smanjenje rizika od katastrofa; prevencija; spremnost; rano upozorenje; civilna zaštita; međunarodna humanitarna pomoć; UN; EU; globalna; regionalna i bilateralna saradnja; konvencije; ugovori; vanredne situacije
Sažetak
Prirodne i ljudskim aktivnostima izazvane katastrofe oduvek su predstavljale jednu od najvećih pretnji ljudskoj bezbednosti, kvalitetu života, materijalnim dobrima, životnoj sredini, društvu i ekonomiji. Uzroci katastrofa mogu da imaju prekogranično poreklo, a njihove posledice mogu da istovremeno pogađaju više zemalja, čitave regione, pa i svet. Za efikasan odgovor na rizike od katastrofa stoga je, pored lokalnog i nacionalnog delovanja, veoma važna međunarodna saradnja, a kada se katastrofe dogode, često se pogođene zemlje ne mogu izboriti sa njihovim posledicama bez međunarodne pomoći. Na tim saznanjima i potrebama je tokom proteklih četvrt veka u sistemu UN i regionalnim organizacijama, kao i na bilateralnom planu, razvijena intenzivna saradnja. Ona je do sada rezultirala zaključivanjem jednog broja značajnih konvencija i daleko većim brojem bilateralnih ugovora, a naročito brojnim rezolucijama, smernicama, vodičima i drugim instrumentima 'mekog prava'. U ovom radu, autor analizira osnovne rezultate međunarodne saradnje sa ciljem identifikovanja međunarodnih obaveza Republike Srbije u oblasti smanjenja rizika od katastrofa. Na osnovu toga, daju se određene preporuke od značaja za unapređenje saradnje Republike Srbije u ovoj oblasti i dogradnju unutrašnjeg pravnog i institucionalnog okvira.
Za ovaj članak postoji povezani rad (ispravka, opoziv ili komentar) koji je dostupan ovde.
Reference
*** (2009) Compilation of United Nations resolutions on humanitarian assistance: Selected resolutions of the General Assembly, Economic and Social Council and Security Council: Resolutions and Decisions, 2009, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. u: Policy Development and Studies Branch, Policy and Studies Series
*** Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. www.wcdrr.org
*** Serbia: National progress report on the implementation of the Hyogo Framework for Action (2011-2013),. www.preventionweb.net.english/hyogo/progres/reports/v.php?id=31705&pid: 223
*** (2010/2015) Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori, broj 1/99; Službeni list SCG – Međunarodni ugovori, br, 10/04, 12/04; Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori, br. 1/10, 5/10, 10/10, 12/10, 8/11, 1/12, 6/12, 13/14, 16/14, 3/15
*** (2004) Extracts Relevant to Disaster Risk Reduction From International Policy Initiatives 1994-2003
*** (2014) Effective law and regulation for disaster risk reduction: a multi-country report. IFRC and UNDP, June
*** (2010) Internal Security Strategy for the EU: Towards a European Security Model, Bruxeles. Apr 12; pii: bcr2014203832
*** (2007) Law and legal issues in international disaster response: a desk study. Geneva: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
*** (2014) Short course on law, legal protection and disasters: reference documents, San Remo, Italy, 8-12 December. International Federation of Red Cross and UNDP
de Groeve, T., ur. (2013) Overwiev of Disaster Risk that the EU faces: Internal Assessment based on JRC databases. u: JRC Scientific and Policy Reports, Luxembourg: Publications of the European Union
Dimitrijević, V. (2012) Osnovi međunarodnog javnog prava. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava i Dosije studio, trece izdanje
Harper, E. (2009) International Law and Standards Applicable in Natural Disaster Situations. Rome: International Development Law Organization (IDLO)
Hyogo Framework for Action (2005-2015) Building the resilience of Nations and Communities to Disaster. www.unisdr.org
Kešetović, Ž. (2007) Krizni menadžment. Beograd: Fakultet bezbednosti i Službeni glasnik
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/pravzap0-8323
objavljen u SCIndeksu: 30.08.2015.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka