Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 8 od 14  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 4, br. 7, str. 135-144
Rimski Mutuum i savremeni koncept ugovora o zajmu
Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Srbija

e-adresar.kurtovic@uninp.edu.rs
Ključne reči: izvori obligacija; ugovori; realni kontrakti; ugovor o zajmu; ugovor o pomorskom zajmu
Sažetak
Dok su pravni sistemi različitih država poznavali mnoge oblike transakcija, ne praveći posebnu razliku između njih, Rimljani su kroz svoj pravni sistem razvili ugovore kao poseban izvor obligacija. U tom smislu, oni su poznavali opšti pojam ugovora, njihove bitne elemente, kao i njihove posebne oblike i vrste. Jedan od takvih ugovora bio je i mutuum - ugovor o zajmu, koji je i danas često u upotrebi, i koji predstavlja predmet različitih privrednih i društvenih odnosa. U ovom radu, autor vrši komparaciju između rimskog mutuuma i savremenog ugovora o zajmu, nastojeći da objasniti pravno utemeljenje ugovora o zajmu kroz rimski mutuum, i uticaj rimskog prava na savremeno ugovorno pravo, a posebno na ugovor o zajmu.
Reference
*** (2003) Zakon o obligacionim odnosima. Sl. list SCG, br. 1
Antić, O. (2011) Obligaciono pravo. Beograd: Službeni glasnik
Babić, I. (2004) Obligaciono pravo, Posebni deo. Beograd: Nomos
Babić, I. (1997) Leksikon obligacionog prava. Beograd: Službeni list SRJ
Bikić, A. (2005) Obligaciono pravo. Sarajevo: Pravni fakultet, poseban deo
Bujuklić, Ž. (2009) Forum romanum, Rimska država, pravo, religija i mitovi. Beograd
Horvat, M. (1939) Bona fides u razvoju rimskog obaveznog prava. Zagreb
Stanojević, O. (1966) Zajam i kamata. Beograd: Institut za pravnu istoriju Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Stanojević, O.S. (2004) Rimsko pravo. Beograd: Službeni list SCG
Stojčević, O. (1978) Enciklopedija imovinskog prava i prava udruženog rada. Službeni list SFRJ, Beograd, tom III
Vladetić, S., Stanković, E. (2014) Fenus nauticum - praizvor osiguranja. Evropska revija za pravo osiguranja, vol. 13, br. 1, str. 11-20
Zindović, I. (2010) Obligaciono pravo - posebni deo. Beograd: Poslovni biro
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/EkoIzavov1507135K
objavljen u SCIndeksu: 02.10.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka