Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 3 od 23  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 55, br. 1, str. 273-291
Pravnoistorijski pogled na zaštitu zemljoradničkog minimuma u srpskom pravu
Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresabgavrilovic@jura.kg.ac.rs
Ključne reči: zaštita zemljoradničkog minimuma; dug; izvršenje; unifikacija
Sažetak
U radu se analizira institut okućja, odnosno institut zaštite zemljoradničkog minimuma, od njegovog uvođenja u srpsko pravo, pa sve do Drugog svetskog rata. Institut okućja je uveden u srpsko pravo polovinom 30-ih godina XIX veka. Potrebu propisivanja zaštite zemljoradničkog minimuma iziskivalo je to što su se zemljoradnici prekomerno zaduživali kod zelenaša, usled čega su gubili i poslednji komad zemlje i krov nad glavom. Stoga, zakonodavac je ustanovio institut okućja, kako bi očuvao egzistenciju zemljoradnika i njegove porodice. TA zaštita zemljoradnikove kuće i nekoliko dana zemlje postala je sastavni deo srbijanskog pravnog identiteta. Međutim, stvaranjem Kraljevine SHS trebalo je izjednačiti pravo svih oblasti u novostvorenoj državi, a kako okućje nije važilo u svim krajevima, nametnulo se pitanje njegove dalje održivosti. S tim u vezi, razvila se bogata pravana rasprava, koja je trajala do pred Drugi svetski rat.
Reference
*** (1923) Pet dana oranja. Vreme, 27. jul
*** (1932) Stenografske beleške Narodne skupštine Kraljevine Jugoslavije. Beograd, knj. 2
*** Temeljite uprave za karlovacsku, varasdinsku, banovsku, slavonsku i banatsku - vojne granice. http://digital.bms.rs/ebiblioteka/pageFlip/reader/index.php?type= publications&id=4131&m=2#page/33/mode/1up, 9. mart 2021
Aranđelović, D. (1931) Treba li ukinuti §471 tač. 4a Građanskog sud. Postupka za Srbiju: Ili ga proširiti za celu državu?. u: Jovanović Stojan [ur.] Spomenica četvrtog Kongresa pravnika Kraljevine Jugoslavije održanog u Skoplju na dan 4, 5 i 6 oktobra, Beograd
Arsić, M.T. (1936) Zaštita minimuma zemljoradničkog poseda. Beograd
Belić, R. (1933) Uporedni pogled režima okućja u jugoslovenskom i režima porodičnog dobra u francuskom zakonodavstvu. Arhiv za pravne i društvene nauke, 3
Boehm, L.L. (1931) O zaštiti seljaka protiv ovrhe. u: Jovanović Stojan [ur.] Spomenica četvrtog Kongresa pravnika Kraljevine Jugoslavije održanog u Skoplju na dan 4, 5 i 6 oktobra, Beograd
Čulinović, F. (1931) Pravo 'okućja' (§471. gr. s. p.) i osnivanje zemljišnih knjiga. Arhiv za pravne i društvene nauke, 4
Drakić, G. (2004) Pravni partikularizam u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca i rad na njegovom prevazilaženju. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 38, br. 3, str. 399-410
Drakić, G. (2009) O stavu radikalne stranke u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca prema agrarnoj reformi. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 43, br. 3, str. 283-299
Đorđević, Ž. (1956) Minimum zemljoradničkog poseda određen propisima bivše Jugoslavije - ekvivalentnost u teretnim ugovorima. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 3
Goodman, P. (1993) The Emergence of Homestead Exemption in the United States: Accommodation and Resistance to the Market Revolution, 1840-1880. Journal of American History, Vol. 80, 2
Guzina, R. (1987) Jedan istorijski osvrt na stvaranje jugoslovenske države u toku Prvog svetskog rata. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 1
Konstandinović, N. (1935) Pitanje sitnih seoskih gazdinstava - seljačko pitanje. Arhiv za pravne i društvene nauke, 1-2
Kulauzov, M. (2013) Pokušaji da se zakonskim putem ublaže posledice zelenaštva u Srbiji XIX veka. u: Harmonizacija građanskog prava u regionu, oktobar 2012, Istočno Sarajevo: Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 120
Lazarević, A. (1957) Pitanje zaštite minimuma zemljišnog poseda po našem pravu. Arhiv za pravne i društvene nauke, 1
Lazarević, V., Hadžić, J. (1907) Referat od 25. jula 1837. godine. Pravda, godine IV, br. 76, Beograd 17. mart
Matijević, I., Čulinović, F. (1937) Komentar Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Beograd, prva knjiga
Matijević, I., Čulinović, F. (1938) Komentar Zakona o izvršenju i obezbeđenj. Beograd, II knjiga
Mcknight, J.W. (1983) Protection of the Family Home from Seizure by Creditors: The Sources and Evolution of a Legal Principle. Southwestern Historical Quarterly, Vol. 86, 3
Mirković, M. (1934) Izgradnja seljačkog poseda u Nemačkoj. Arhiv za pravne i društvene nauke, 1
Mirković, M. (1939) Vraćanje okućja u Hrvatsku. Arhiv za pravne i društvene nauke, 5
Niketić, G. (1914) Građanski sudski postupak Kraljevine Srbije protumačen odlukama Državnoga saveta i opšte sednice i odeljenja Kasacionog suda. Beograd
Pavlović, M. (2018) Problem izjednačenja zakona u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca/Jugoslaviji. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (Zbornik PFZ), 3-4
Pavlović, M. (2005) Srpska pravna istorija. Kragujevac
Pavlović, M. (2008) Pravna evropeizacija Srbije 1804-1914. Kragujevac
Petrović, J. (1930) Okućje ili zaštita zemljoradničkog minimuma. Beograd
Rački, B. (1940) Uzdržavanje ovršenika za vrijeme ovršnoga postupka, napose osvrtom na postojeću uredbu o zaštiti seljačkog posjeda od ovrhe. Mjesečnik, 7
Stanković, U. (2014) Srpski prevod francuskog Zakonika o građanskom postupku (1806) iz 1837. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, vol. 48, br. 4, str. 391-408
Šteng, B. (1940) Zaštita seljačkog posjeda. Pravosuđe, 7-8
Vernić, V. (1939) Zaštita seljačkog posjeda. Mjesečnik, 3
Vernić, V. (1938) Prilog raspravljanju o seljačkom pitanju. Mjesečnik, 9
Zuglia, S. (1931) Treba li zajedno s novim zakonom o izvšenju uvesti i zaštitu zemljoradničkog posjeda slično kao u §471 tačka 4a) srp. g. s. post. u: Jovanović Stojan [ur.] Spomenica četvrtog Kongresa pravnika Kraljevine Jugoslavije održanog u Skoplju na dan 4, 5 i 6 oktobra, Beograd
Zuglia, S. (1924) Proširenje točke 4a §471 srpskog građanskog sudskog postupka na nove oblasti. Mjesečnik, 4
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns55-30404
primljen: 18.01.2021.
revidiran: 03.03.2021.
prihvaćen: 07.06.2021.
objavljen u SCIndeksu: 28.10.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka