Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16

Sadržaj

članak: 5 od 23  
Back povratak na rezultate
2019, br. 1, str. 79-90
Regulisanje međunarodnog razvoda braka i Uredba Rim III - efekat na pozitivno porodično zakonodavstvo
Institut za uporedno pravo, Beograd, Srbija

e-adresabogdanastjepanovic@gmail.com
Projekat:
Srpsko i evropsko pravo - upoređivanje i usaglašavanje (MPNTR - 179031)

Ključne reči: razvod braka; kolizione norme; unifikacija; Uredba Brisel II bis; Uredba Rim III
Sažetak
Institut razvoda braka danas poznaju sva evropska zakonodavstva. Propisi kojima se uređuje materija razvoda braka razlikuju se od države do države. Razvoj slobodnog tržišta i slobodnije kretanje lica na nivou Evropske unije uticali su na učestalije zaključivanje brakova između državljana različitih zemalja, što je istovremeno dovelo i do povećanja broja sporova koji su pokretani kao posledica prestanka braka. Porast brakorazvodnih sporova i veliki broj poteškoća povezanih sa tim sporovima uticali su na povećanje interesovanja evropskog zakonodavca za regulisanje bračne materije na nivou Evropske unije. Brojne aktivnosti Evropske unije se u poslednje vreme usmeravaju na harmonizaciju i unifikaciju pravila koja se odnose na oblast razvoda braka. Kako se unifikacija materijalnopravnih pravila razvoda braka pokazala veoma složenom, evropski zakonodavac je svoju pažnju usmerio na unifikaciju kolizionopravnih pravila. U radu je analizirana Uredba Rim III, koja je doneta sa ciljem ujednačavanja kolizionopravnih normi vezanih za brakorazvodno pravo, uz kratak osvrt na Uredbu Brisel II bis koja procesnopravno reguliše bračnu oblast i primenjuje se uporedo sa Uredbom Rim III. Cilj rada jeste da da kratak pregled najvažnijih odredaba Uredbe Rim III, da utvrdi kakav i koliki je njen doprinos unifikaciji međunarodnih pravila u ovoj oblasti, da analizira usklađenost kolizionog prava Srbije u oblasti razvoda braka sa rešenjima koja su predložena u Uredbi Rim III i da utvrdi kakav bi efekat na naše zakonodavstvo imalo usvajanje ove uredbe.
Reference
*** Praktični priručnik za primjenu Uredbe Bruxelles II.a. Europska komisija, http://publications.europa.eu/resource/cellar/f7d39509-3f10-4ae2-b993-53ac6b9f93ed.0004.03/DOC_1
*** (1982-1996) Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja. Službeni list SFRJ, br. 43/1982, 72/1982, Službeni list SRJ, br. 46/1996
*** (2014) Nacrt Zakona o međunarodnom privatnom pravu. http://www.prafak.ni.ac.rs/files/Nacrt-ZMPP-Ministarstvo.pdf
*** Novi Zakon o međunarodnom privatnom pravu. https://www.pravniportal.com/novi-zakon-omedunarodnom-privatnom-pravu-2
*** (2003) Council Regulation (EC) No 2201/2003 of 27 November 2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility, repealing Regulation (EC) No 1347/2000. OJ EC L, 338/1
*** (2009) Council Regulation (EC) No 1347/2000 of 29 May 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and in matters of parental responsibility for children of both spouses. OJ EC L, 160/19
*** (2008) Council Regulation (EC) No 4/2009 of 18 December 2008 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations. OJ L, 7/1
*** (2012) Council Regulation (EC) No 650/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and acceptance and enforcement of authentic instruments in matters of successio. OJ L, 201/107
Alinčić, M., Hrabar, D., Jakovac-Lozić, D., Graovac, A.K. (2007) Family law. Zagreb: Narodne novine
Boele-Woelki, K. (2003) Perspectives for the unification and harmonisation of Family Law in Europe. Antwerp: Intersentia
Commission Of The European Communities (2005) Green paper on applicable law at jurisdiction in divorce matters, Brussels, 14 March 2005. COM, (2005) 82 final
Council Of Europe (1998) Convention EC on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters, 98/C 221/01: Council Act of 28 May 1998. OJ C, 221, 1-18
Council Of Europe (2008) Decision of 12 July 2010 authorizing enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation (2010/405/EU). OJ L, 189/12, 22.7.2010
Council Of Europe (2008) u: Justice and Home Affairs, 2887th Council meeting
Council Of Europe (2010) Regulation (EU) No 1259/2010 of 20 December 2010 implementing enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation. OJ L, 343/10
Čolović, V. (2011) Uredba Evropskog parlamenta i Saveta o primeni poboljšane saradnje u oblasti prava koje se primenjuje na razvod i pravno razdvajanje (br. 1259/2010 od 20. decembra 2010). Evropsko zakonodavstvo, 35-36(11), pp. 32-41
Čović, A. (2017) Prava deteta - evolucija, realizacija i zaštita. Beograd: Institut za uporedno pravo
Duraković, A. (2016) Međunarodno privatno pravo razvoda braka u EU i BiH. Mostar: Pravni fakultet, Univerzitet 'Džemal Bijedić
Duraković, A. (2014) Uredba Brissela u svjetlu prakse Suda Europske Unije. Dani porodičnog prava, 2(2), pp. 83-99
European Commission (2011) Proposal for a Council Regulation on jurisdiction, applicable law and the recognition and enforcement of decisions in matters of matrimonial property regimes. COM, {COM(2011) 125 final} {COM(2011) 127 final} {SEC(2011) 327 final} {SEC(2011) 328 final}, Brussels, 16.3.2011
Fiorini, A. (2008) Rome III - Choice of Law in divorce: Is the Europeanization of family law going too far?. International Journal of Law, Policy and the Family, 22(2), 178-205
Henderson, T. (2010) From Brussels to Rome: The necessity of resolving divorce law conflicts across the European Union. Wisconsin International Law Journal, 28, pp. 768, 769-793
Medić, M. (2012) Poboljšana suradnja: Quo vadis, Europa?. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 62(1-2), pp. 257-288
Panov, S. (2012) Porodično pravo. Beograd: Pravni fakultet
Perin-Tomić, I. (2007) Private International Law aspects of the matrimonial matters in the European Union -jurisdiction: Recognition and applicable Law. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 57, p. 847
Šimović, I., Ćurić, I. (2015) Europska Unija i obiteljsko pravo međunarodnoprivatnopravni, procesnopravni i materijalnopravni aspekt. Ljetopis socijalnog rada, 22(2), pp. 163-189
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/spz63-20534
objavljen u SCIndeksu: 09.07.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka