Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:70
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:69

Sadržaj

članak: 9 od 23  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 64, br. 3, str. 89-102
Uloga i značaj međunarodnih ugovora u regulisanju međunarodnih odnosa u savremenim uslovima
aUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za poslovne studije i pravo - FPSP, Beograd, Srbija + 'Konstantin Veliki', Niš
bUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za poslovne studije i pravo - FPSP, Beograd, Srbija

e-adresadragana.nesovich@gmail.com, dusanjerotijevic@gmail.com
Sažetak
Svi međunarodni subjekti kada deluju na međunarodnoj sceni dužni su da poštuju opšteprihvaćene norme i osnovna načela međunarodnog prava. Osnovni akti u kojima su sadržane ove norme na koje se međunarodni pravni sistem prvenstveno oslanja su međunarodni ugovori, bilo da je reč o ugovorima zaključenim između država i/ili međunarodnih organizacija, bilateralni ili multilateralni. U vezi s tim, a polazeći od pozicioniranja međunarodnih ugovora na lestvici opšteprihvaćene hijerarhije izvora međunarodnog prava, u radu su analizirani uloga međunarodnih ugovora i značaj koji oni, kao osnovni instrumenti regulisanja međunarodnih odnosa i saradnje među savremenim subjektima međunarodnog prava, imaju u međunarodnom pravnom sistemu. Cilj rada je da se ukaže na način i posledice njihovog uticaja na pravnostvaralački proces u ovoj oblasti s obzirom na pravnu prirodu dejstva međunarodnih ugovora u uslovima promenljivih međunarodnih odnosa pod uticajem sveprisutne globalizacije.
Reference
*** (1972) Međunarodni ugovori. Službeni list SFRJ, broj 30
Avramov, S., Kreća, M. (2003) Međunarodno javno pravo. Beograd
Baylis, J., Smith, S., ur. (2001) The globalization of world politics: An introduction to international relations. New York: Oxford University Press
Carić, S., Vilus, J., Đurđev, D., Divljak, D. (2005) Međunarodno poslovno pravo. Novi Sad: Univerzitet Privredna akademija - Pravni fakultet
Dašić, D. (2003) Diplomatija - Ekonomska multilaterala i bilaterala. Beograd: Fakultet za trgovinu i bankarstvo 'Janićije i Danica Karić'
Dašić, D. (2005) Principi internacionalne ekonomije. Beograd: Fakultet za trgovinu i bankarstvo 'Janićije i Danica Karić'
Đorđević, M. (2015) Unifikacija i harmonizacija prava međunarodne prodaje. Niš: Pravni fakultet, master rad
Đorđević, S. (2007) Dejstvo međunarodnih ugovora # The effect of international treaties. Međunarodni problemi, vol. 59, br. 1, str. 49-70
Đurović, R. (2004) Međunarodno privredno pravo. Beograd: Pravni fakultet
Jerotijević, Z., Palević, M. (2016) Ravnoteža snaga - bezbednosni koncept međunarodne zajednice. Ekonomika, vol. 62, br. 1, str. 141-150
Kaczorowska, A. (1995) International Trade Conventions and Their Effectiveness: Present and Future. u: International Economic Development Law, Springer
Kapor, P. (2004) Međunarodno finansijsko devizno poslovanje. Beograd: Poslovni biro
Kosovac, M. (2004) Tipski ugovori međunarodne kupoprodaje. Beograd: Želnid
Kostadinović, S. (2005) Međunarodno privredno pravo. Subotica: Ekonomski fakultet u Subotici
Lando, O., Beale, H. (2000) Principles of European contract law. Hague: Kluwer Law International
Milić, T. (2016) Značaj odluka Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacijau razvoju međunarodnih pravilao regulisnju upotreba sile u međunarodnim odnosima. Beograd: Fakultet političkih nauka, doktorska disertacija
Pogi, T. (2008) World Poverty and Human Rights. Cambridge: Polity Press, secound edition
Simeunović, D. (2009) Nacija i globalizacija. Niš: Zograf
Simić, D. (2012) Rasprava o poretku. Beograd: Zavod za udžbenike
Simić, D.R. (2009) Svetska politika. Beograd: Fakultet političkih nauka
Stefanović, Z. (2014) Pravo Evropske Unije. Beograd: Univerzitet Union - Pravni fakultet
Stefanović, Z. (2015) Kompanijsko pravo. Beograd: Univerzitet Union - Pravni fakultet
Stiglic, Dž. (2002) Protivrečnosti globalizacije. Beograd: SBM-X
Yoon, Y. (2002) Ekonomska evolucija: Globalizacija, dve hiljade godina stvaranja - siže uvodnih napomena uvodnika u diskusiju. Računovodstvo, vol. 47, br. 9, str. 4-9
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/ekonomika1803089N
objavljen u SCIndeksu: 25.10.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka