Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 6 od 48  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2018, vol. 48, br. 4, str. 39-58
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 28/12/2018
doi: 10.5937/ZRFFP48-18270
Creative Commons License 4.0
Stavovi i uverenja studenata o visokoškolskoj nastavi filoloških predmeta
aUniverzitet Union, Fakultet za pravne i poslovne studije 'dr Lazar Vrkatić', Novi Sad
bUniverzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za anglistiku

e-adresa: iwattles@useens.net, radic.bojanic@ff.uns.ac.rs

Projekat

Jezici i kulture u vremenu i prostoru (MPNTR - 178002)

Sažetak

Univerziteti, a naročito pojedini fakulteti i studijske grupe, bore se za opstanak na tržištu na više načina, a jedan od njih je i povećan broj studenata, koji utiče na izbor nastavnih metoda i organizaciju nastave i koji dovodi do heterogenosti u učionici. Najvažnija posledica raznolikosti je to da se u svakoj grupi nalaze studenti sa raznorodnim ključnim faktorima: motivacijom, intelektualnim sposobnostima i prethodno stečenim znanjem. Ova tri faktora dovode do problema u nastavi i zahtevaju da ih nastavnici pažljivo obrade sa ciljem boljih ishoda učenja svakog studenta. Stoga u ovom radu kroz kvalitativno istraživanje organizovano putem upitnika otvorenog tipa ispitujemo, bar u oblasti strane filologije, kakav odnos studenti imaju prema učenju, tj. njihove stavove i uverenja u vezi sa kvalitetom nastave, učešćem studenata u nastavnom procesu i odnosom prema učenju. Opšti zaključci upućuju na angažovano razmišljanje o nastavi i potrebu za jasnim, interaktivnim predavanjima, što je u skladu sa prirodom studija i predmeta na njima, ali i sa modernim stavovima i preporukama vezanim za nastavu.

Ključne reči

univerzitet; filološki predmeti; studenti; stavovi; uverenja

Reference

Ashby, E. (1973) The structure of higher education: A world view. Higher Education, 2(2): 142-151
Bennett, W.J. (1984) To Reclaim a Legacy: A Report on the Humanities in Higher Education. Washington, DC: National Endowment for the Humanities (NFAH)
Blagojević, S., Kulić, D. (2013) Strani jezici na tercijarnom stepenu obrazovanja - teme iz učenja i nastave. Niš: Filozofski fakultet
Dearing, R. (1997) Higher Education in the Learning Society. Report of the National Committee of Inquiry into Higher Education. London: HMSO
Đorović, D. (2004) Odnos studenata humanističkih nauka prema stranim jezicima. Nastava i vaspitanje, vol. 53, br. 4-5, str. 448-464
Entwistle, N.J. (1984) Contrasting perspectives on learning. u: Marton F. [ur.] The Experience of Learning, Edinburgh: Scottish Academic Press, 3-22
Entwistle, N.J., Percy, K.A. (1974) Critical thinking or conformity?, An investigation into the aims and outcomes of higher education. u: Page C.F., Gibson J. [ur.] Research into Higher Education, London: SRHE, 1973 (1-5)
Fry, H., Ketteridge, S., Marshall, S. (2009) Understanding student learning. u: Fry H., Ketteridge S., Marshall S. [ur.] A Handbook for Teaching and Learning in Higher Education: Enhancing Academic Practice, New York: Routledge, 8-26
Gibbs, G. (1990) Improving Student Learning Project: Briefing Paper for Participants in the Project. Oxford: The Oxford Centre for Staff Development, Oxford Brookes University
Ignjačević, A. (2006) Engleski jezik u Srbiji. Beograd: Filološki fakultet
Knapper, C. (1990) Lifelong learning and university teaching. u: Moses I. [ur.] Higher Education in the Late Twentieth Century: Reflections on a Changing System, University of Queensland: Higher Education Research and Development Society of Australasia, 22-30
Maksimović, J., Osmanović, J. (2014) Stavovi studenata društvenih i humanističkih nauka o proučavanju stranih jezika. Philologia Mediana, 6 (6); 443-460
Nicholls, G. (2002) Developing Teaching and Learning in Higher Education. London-New York: Routledge
Ramsden, P. (2003) Learning to teach in higher education. London: Routledge
Resnick, L.B. (1987) Education and learning to think. Washington: National Academy press
Whitehead, A.N. (1967) The Aims of Education and Other Essays. New York: Free Press, (first published by Macmillan in 1929)