Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 47  
Back povratak na rezultate
Teme
2016, vol. 40, br. 2, str. 781-805
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 25/01/2017
BOCR model za podršku strategijskom odlučivanju u univerzitetskim spinof poduhvatima
aUniverzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet
bUniverzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet

e-adresa: mimovicp@kg.ac.rs

Projekat

Preklinička ispitivanja bioaktivnih supstanci (MPNTR - 41010)

Sažetak

U radu se analiziraju karakteristike univerzitetskih spinof preduzeća i mogućnost unapređenja procesa donošenja strategijskih odluka u uslovima neizvesnosti i kompleksnosti. Rezultati se zasnivaju na studiji slučaja Laboratorije za ćelijsku i molekularnu biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Izvorni podaci su prikupljeni iz intervjua sa upravnikom Laboratorije, iz razgovora sa zaposlenima u Laboratoriji, kao i iz materijala za akreditaciju Laboratorije. S obzirom na to da se radi o kompleksnom problemu višekriterijumskog odlučivanja, primenjen je tzv. BOCR model (benefits, oportunities, costs, risks), čiju teorijsku osnovu čini Analitički mrežni proces (AMP), kao metod za podršku odlučivanju u uslovima neizvesnosti.

Ključne reči