Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:247
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:229

Sadržaj

članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 91, br. 4, str. 454-470
Državina u katastru nepokretnosti Srbije
Republički zavodi, Republički geodetski zavod, Beograd
Ključne reči: državina; nepokretnost; katastar; pravna sigurnost; stečeno pravo; upis; brisanje
Sažetak
U ovom radu prezentuju se status i modaliteti konstituisanja državine uređene propisima o katastru nepokretnosti u Srbiji - Zakon o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima, Zakon o državnom premeru i katastru i Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, s odgovarajućim pravilnicima, značenje upisanog prava "držalac" u kontekstu drugih zakona i problem "brisanja državine" po sili zakona.
Reference
*** (1888) Opšti imovinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru. Cetinje: Obod, Fototipsko izdanje
*** (2009-2019) Zakon o planiranju i izgradnji. Službeni glasnik RS, broj 72/2009, 81/2009. - ispravka, 64/2010. -US, 24/2011, 121/2012, 42/2013. -US, 50/2013. -US, 98/2013. -US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019-9
*** (2018) Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova. Službeni glasnik RS, br. 41
*** (2009-2018) Zakon o državnom premeru i katastru. Službeni glasnik RS, br. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015. -odluka US, 96/2015, 47/2017. -autentično tumačenje, 113/2017. -dr. zakon, 27/2018. -dr. zakon i 41/2018. -dr. Zakon
*** (1992-2005) Zakon o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima. Službeni glasnik RS, br. 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 12/96, 15/96, 34/01, 25/0. i 101/05
*** (1999) Pravilnik o izradi i održavanju katastra nepokretnosti. Službeni glasnik RS, broj 46
*** Nacrt Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, sa obrazloženjem. https://www.mgsi.gov.rs/lat/dokumenti/nacrt-zakona-o-postupku-upisa-u-katastar-nepokretnosti-i-vodovima
*** Predlog Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, sa obrazloženjem. http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/ predlozi_zakona/686-18%20lat.pdf
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98
*** (2011) Zakon o izvršenju i obezbeđenju. Službeni glasnik RS, br. 31
*** (2009-2014) Zakon o stečaju. Službeni glasnik RS, br. 104/2009, 99/2011. -dr. zakon, 71/2012. -odluka US i 83/2014
*** (2008) Akt RGZ 07-952-02-754/07. od 14. 11. 2007. Bilten katastarske pravne prakse RGZ, 1
*** (2008) Akt RGZ 07-952-02-13/04. od 15. 11. 2004. i 952-02-87/05. od 21. 9. 2005. Bilten katastarske pravne prakse RGZ, 1
*** (2008) Akt 07-952-02-123/04. od 15. 11. 2004. Bilten katastarske prakse RGZ, 1
*** (2008) Akt 07-952-02-87/05. od 21. 9. 2005. Bilten katastarske prakse RGZ, 1
*** (2007) Radionica Katastar nepokretnosti - zakonodavstvo i praksa. Gamzigradska Banja, 17. 10. 2007
*** (2006) Odgovori na pitanja postavljena na radionici u Šapcu 2006. - raspis Komisije formirane rešenjem direktora 07 br. 021-12/06. od 12. 4. 2006. godine
*** (2010) Rešenje Okružnog suda u Nišu, Gž 4982/07. od 19. 12. 2007. godine. Bilten katastarske prakse RGZ, 5
*** (2018) Raspis RGZ 952-02-1043/2018-5. 30. 7. 2018
*** (2018) Akt RGZ 06-952-1208/2018. od 6. 9. 2018. godine. Negotin: Arhiva Službe za katastar nepokretnosti
*** (2015) Aktuelna sporna pitanja u primeni ZIO. Bilten Vrhovnog kasacionog suda, 3
Čavoški, K., Vasić, R. (2009) Uvod u pravo. Beograd: Pravni fakultet
Gams, A. (1971) Osnovi stvarnog prava. Beograd: Naučna knjiga
Jakšić, A. (2013) Građansko procesno pravo. Beograd: Pravni fakultet
Kon, G. (1934) Građanski zakonik Kraljevine Srbije. Beograd
Paund, R. (2000) Jurisprudencija. Podgorica: CID, knjiga 3, str. 50
Stanković, O., Orlić, M. (1999) Stvarno pravo. Beograd: Nomos
Stojanović, D. (1978) Stvarno pravo. Beograd: Službeni list SFRJ
Stojanović, D., Pop-Georgiev, D. (1986) Komentar Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima. Beograd: Službeni list SFRJ
Vodinelić, V. (2013) Šta se štiti u posesornom postupku? - o pojmu i prirodi državine (poseda). Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 63
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/gakv91-23259
objavljen u SCIndeksu: 09.06.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2018)
Sudska zaštita državine smetane obustavom isporuke električne energije
Radović Marko, i dr.

Anali Pravnog fak Beograd (2019)
Održaj kao način sticanja prava svojine na nepokretnosti
Dolović-Bojić Katarina

Anali Pravnog fak Beograd (2018)
Predugovor obezbeđen kaparom kod Ugovora o prometu nepokretnosti u pravu Srbije
Hiber Dragor

prikaži sve [60]