Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Pravo i privreda
2016, vol. 54, br. 4-6, str. 402-414
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 15/07/2016
Regulatorne mere i politike upravljanja rizikom likvidnosti u bankama
nema

Sažetak

Bankarsko poslovanje je izrazito dinamično i menja se pod uticajem promena u okruženju i promena regulative. U tom smislu, siguran i stabilan bankarski sektor je od posebne važnosti za finansijski i ekonomski sistem svake zemlje. Uprkos adekvatnoj kapitalizovanosti banaka, Subprime kriza je ukazala na značajan propust Bazelskih standarda, s obzirom na to da upravljanje rizikom likvidnosti nije bilo obuhvaćeno regulativom. Stoga će predmet istraživanja u radu biti usmeren na analiziranje preventivnih mera koje preduzimaju regulatorni organi u cilju rešavanja problema likvidnosti banaka, kao i saniranje nelikvidnosti banaka. Zapravo, osnovni cilj istraživanja odnosi se na preispitivanje uloge i značaja primenjenih regulatornih mera i politika, i njihovoj delotvornosti u rešavanju problema likvidnosti banaka i očuvanju stabilnosti bankarskog sektora.

Ključne reči

rizik likvidnosti; Bazelski sporazumi; pokazatelj pokrića likvidnosti; pokazatelj neto stabilnog finansiranja; upravljanje likvidnošću