Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 83  
Back povratak na rezultate
Pravo i privreda
2019, vol. 57, br. 7-9, str. 586-601
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 12/07/2019
Određeni aspekti korporativnog upravljanja u osiguravajućim društvima
Institut za uporedno pravo, Beograd

Sažetak

Finansijska kriza i veliki korporativni skandali otvorili su pitanje značaja korporativnog upravljanja za dobro funkcionisanje kompanije, pa samim tim i osiguravajućih društava kao i finansijskog sektora u celini. Takođe, bilo je potrebno utvrditi koji su mehanizmi upravljanja drušvom tj. upravljanja rizikom koje treba primeniti, koje su ključne funkcije, da li primeniti jednodomni ili dvodomni sistem upravljanja. Na nivou Evropske Unije, odgovori na mnoga od ovih pitanja dati su u okviru Direktive Solventnost II čiji je osnovni cilj adekvatno upravljanje rizikom, i sprovođenje kako internog, tako i eksternog nadzora nad radom osiguravajućih društava radi sprečavanja njihove potencijalne insolventnosti, a sve pre svega u cilju zaštite korisnika osiguranja. U prvom delu rada biće reči o pojmu i značaju korporativnog upravljanja uopšte, najvećem korporaticvnom skandalu koji je potresao sektor osiguranja, ali i značaju korporativnog upravljanja za poslovanje osiguravajućih društava. Zatim će se autor osvrnuti na regulisanje korporativnog upravljanja u Republici Srbiji.

Ključne reči