Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10
članak: 6 od 83  
Back povratak na rezultate
Ekonomija: teorija i praksa
2017, vol. 10, br. 1, str. 80-90
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 27/07/2017
doi: 10.5937/etp1701080S
Creative Commons License 4.0
Digitalna ekonomija i transformacija poslovnih procesa - izazovi i rizici
Visoka poslovna škola strukovnih studija Leskovac, Leskovac

e-adresa: stojanovic.dragan@vpsle.edu.rs

Sažetak

Tržišni uslovi se u savremenom poslovanju menjaju vrlo dinamično, što pred organizacije postavlja zadatak da kvalitetno i brzo odgovore na nove izazove. Informaciono-komunikacione tehnologije nisu promenile samo unutrašnju organizaciju, one su promenile i način kako potencijalni klijenti i kupci komuniciraju, sarađuju i koordiniraju svoje aktivnosti. Imajući to u vidu, nameće se ne samo potreba nego i obaveza organizacijama da svoje poslovanje učine efikasnijim i da prate nove nametnute zahteve. Može se sa sigurnošću tvrditi da se uslovi poslovanja stalno usložnjavaju. Bilo kakva stagnacija nije i neće biti u budućnosti nagrađena uspehom. Samo investiranje u informacione tehnologije bez potpunog i osmišljenog sagledavanja sistema u prošlosti nije dalo odgovarajuće rezultate. U ovom radu biće ukazano na mogućnost značajnog povećanja efikasnosti poslovanja oslanjajući se na iskustva stečena u dosadašnjem poslovanju kompanija, kao i na pozitivna iskustva onih koji uspešno odgovaraju novim izazovima uvođenjem inovacija u poslovanje i pravilnom aplikacijom novih IT rešenja u doba digitalne ekonomije. Takođe, biće sagledani primeri upotrebe savremenih IT tehnologija u transformaciji poslovnih procesa, uz analizu trendova koji se mogu očekivati u budućem rastu i razvoju poslovanja, kao i rizici sa kojima će se suočiti.

Ključne reči

Reference

*** (1997) Business process reengineering assessment guide [microform]. Gaithersburg, Washington, D.C: United States General Accounting Office-Accounting and Information Management Division
Dsouza, C., Williams, D. (2017) The Digital Economy. Bank of Canada Review, 5
Hammer, M., Champy, J. (1993) Reengineering the corporation: A manifesto for business revolution. Business Horizons, 36(5): 90-91
Johnson, M.W., Christensen, C.M., Kagermann, H. (2008) Reinventing Your Business Model. (cover story). Harvard Business Review, 86(12); 50-59
Kagermann, H., Österle, H., Jordan, J.M. (2010) Business model innovation and IT: global lessons in transformation. Hoboken, NJ: Wiley
Kagermann, H., Osterle, H., Jordan, J.M. (2011) IT-driven business models: global case studies in transformation. Hoboken, NJ
Kehal, H., Singh, V. (2005) Digital economy: Impacts, influences and challenges. Idea Group Inc, dostupno na: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.466.5065&rep=rep1&type=pdf, (17 April 2017)
Kliem, R.L. (2000) Risk Management for Business Process Reengineering Projects. Information Systems Management, 17(4): 66-68
Levy, S. (2006) The perfect thing how the iPod shuffles commerce, culture, and coolness. New York: Simon & Schuster, Paperbacks. on Management of Engineering & Technology 2008
Page, S. (2016) 12.1 business process management. u: Power of Business Process Improvement: 10 Simple Steps to Increase Effectiveness, Efficiency, and Adaptability, AMACOM - Book Division of American Management Association, 2nd Edition
Varian, H. (2016) Intelligent technology: As digital applications encroach on various aspects of daily life, the impact on the economy will help us live smarter and better. Finance and Development, 53(3); 6-9
Wong, W.P., Tseng, M., Tan, K.H. (2014) A business process management capabilities perspective on organisation performance. Total Quality Management & Business Excellence, 25(5-6): 602-617
Xiang, Z., Magnini, V.P., Fesenmaier, D.R. (2015) Information technology and consumer behavior in travel and tourism: Insights from travel planning using the internet. Journal of Retailing and Consumer Services, 22: 244-249