Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:18
članak: 6 od 23  
Back povratak na rezultate
Tehnika
2015, vol. 70, br. 6, str. 1065-1072
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 02/01/2016
doi: 10.5937/tehnika1506065M
Nužnost integralnog pristupa planiranju i upravljanju atmosferskim vodama na primeru grada Pirota
aUniverzitet u Nišu, Građevinsko-arhitektonski fakultet
bUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Fakultet tehničkih nauka

Sažetak

U radu se ukazuje na probleme odvodnje atmosferskih voda sa urbanih područja, s osvrtom na grad Pirot. U Pirotu su problemi odvodnje u dosadašnjoj praksi rešavani neadekvatno, klasičnim pristupom, baziranim na prikupljanju svih atmosferskih voda sa gradskog područja opštim sistemom kanalisanja i njihovom odvođenju u najbliži recipijent, ne vodeći računa o razvoju grada i urbanizaciji, zbog čega se u poslednjih nekoliko godina javljaju učestala plavljenja užeg gradskog područja pri jačim kišama. U radu se ukazuje na nužnost i značaj integralnog pristupa planiranju i upravljanju atmosferskim vodama u urbanim sredinama i daje se kratak pregled metoda i procedura za kontrolu oticaja sa urbanih površina.

Ključne reči

urbanizacija; poplave; integralni pristup odvođenju kišnih voda

Reference

*** (2013) Analiza stanja kanalizacionog sistema grada Pirota. Niš: Institut za građevinarstvo i arhitekturu, Građevinsko-arhitektonski fakultet, februar
*** (2015) Sustav odvodnje oborinskih (atmosferskih) voda grada Pule. u: Tematska sjednica gradskog vijeća grada Pule, Grad Pula: Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu, http://www.pula.hr/fileadmin/sadrzaji/dokumenti/Sjednice_GV_2009-2013/19._sjednica_GV/Sustav_odvodnje_oborinskih_voda.pdf, 28.08.2015
Burnsa, M.J., Fletcherb, T.D., Walshb, C.J., Ladsona, A.R., Hatta, B. (2012) Hydrologic shortcomings of conventional urban stormwater management and opportunities for reform. Landscape and Urban Planning, 105(3): 230-240
Đukić, A., Ljubisavljević, D. (2011) Upravljanje kvalitetom kišnog oticaja - mogućnosti i ograničenja. u: Zbornik radova sa konferencije Voda 2011, Beograd: SDZV, str. 327-334
Đukić, A., Lekić, B., Prodanović, D., Rajković-Ognjanović, V. Savremene metode kontrole kvaliteta kišnog oticaja u urbanim područjima. u: Zbornik radova sa Međunarodnog stručno-naučnog skupa Vodovod i kanalizacija ‘13, Tara, Beograd: Savez inženjera i tehničara Srbije, str. 319-327, oktobar 2013. 15-18
Guillette, A. (2015) Low impact development technologies. http://www.wbdg.org/resources/lidtech.php, 28.08.2015
Kaić, F. (2011) Kada ćemo se početi baviti razvojem naselja u svetlu klimatskih promena u Srbiji?. u: Zlatanović-Tomašević V., Gajić R., Kaić F. [ur.] Al', stvarno! - budućnost razvoja naselja u svetlu klimatskih promena, Društvo urbanista Beograda, str. 247-264
Kovačević, A., Agić, Dž. (2012) Održivo upravljanje kišnicom - Uputstvo za infiltraciju i korištenje. Tuzla: Centar za ekologiju i energiju
Mcintosh, B.S., Aryal, S., Ashbolt, S., Sheldon, F., Maheepala, S., Gardner, T., Chowdhury, R., Gardiner, R., Hartcher, M., Pagendam, D., Hodgson, G., Hodgen, M., Pelzer, L. (2013) Urbanization and stormwater management in South East Queensland: Synthesis and recommendations. u: Urban Water Security Research Alliance Technical Report No. 106
Milićević, D., Anđelković, Lj., Trajković, M. (2014) Analiza stanja kanalizacionog sistema grada Pirota. u: Vodovodni i kanalizacioni sistemi”, Jahorina, Pale 28-30.05.2014., Četrnaesta međunarodna konferencija, Zbornik radova, Beograd: Poslovno udruženje vodovoda republike Srpske, str. 342-352
Steed, J. (2015) 10 ways to use low-impact development to reduce your SWURP footprint. http://greatecology.com/category/blog/page/14, 28.08.2015
Uzelac, T. (2015) Nužnost integralnog pristupa planiranju i upravljanju oborinskim vodama na primjeru grada Pule. http://www.starum.hr/media/medialibrary/-2012/10/NUZNOST_INTEGRALNOG_PRISTUPA_PLANIRANJU_I_UPRAVLJANJU_OBORINSKIM_VODAMA.pdf, 28.08.2015