Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9
članak: 7 od 23  
Back povratak na rezultate
Ekonomika poljoprivrede
2015, vol. 62, br. 2, str. 497-511
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 29/10/2015
doi: 10.5937/ekoPolj1502497P
Promena namene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko - praksa i tendencije
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
bUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za graditeljski menadžment - FGM, Beograd

e-adresa: pocucabmilan@gmail.com, bdraskovic@krstarica.com

Sažetak

Očuvanje poljoprivrednog zemljišta kao imperativ prosperiteta poljoprivrede Republike Srbije nužno je posmatrati i kroz uzročno-posledična pitanja kao što su promena namene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište koju nužno prati i konverzija kao decenijski problem. Nedovoljno rešena aktuelna pitanja navedenog u legislativnim okvirima otvaraju mogućnosti neadekvatnog korišćenja i eksploatisanja poljoprivrednog zemljišta. Neophodno je putem pozitivno-pravnih propisa regulisati pitanje konverzije građevinskog zemljišta, tj. prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu i time otvoriti put investicijama u Republici Srbiji. Uz analizu efekata konverzije i uz donošenje posebnog zakona o tom aktuelnom pitanju sama građevinska delatnost bi dodatno prosperirala. Cilj ovog rada je sagledavanje na adekvatan način aktuelne problematike konzumacije, očuvanja i vršenja prenamene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, uz prikaz činjeničnog stanja, prakse i tendecija.

Ključne reči

Reference

*** (2011) National Rural Development Program 2011-2013 of the Republic of Serbia. Official Gazette of Republic of Serbia, no. 15
*** (2006/2009) Agricultural Land Law. Official Gazette of Republic of Serbia, no. 62/2006, 65/2008, - other laws and 41/2009
*** (2009/2013) Law on Agricultural and Rural Development. Official Gazette of Republic of Serbia, no. 41/2009 and 10/2013
*** (2010) Law on Forests. Official Gazette of Republic of Serbia, no. 30
*** (2011/2014) Law on Public Property. Official Gazette of Republic of Serbia, no. 72/2011, 88/2013 and 105/2014
*** (2002) Annex G of the Agreement on succession issues (OGFRY - International treaties). no. 6
*** (2009/2013) Law on Planning and Construction. Official Gazette of Republic of Serbia, no. 72/2009, 81/2009 - corr., 64/2010 - decision US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - decision US, 50/2013 - decision US, 98/2013 - decision US, 132/2014 and 145/2014
Aleksić, I.R., Marošan, S. (2002) Komasacija zemljišta u zemljama centralne i istočne Evrope i zajednice nezavisnih država. Geodetska služba, vol. 31, br. 2, str. 5-8
Avramović, M. (2004) Uređenje zemljišne teritorije komasacijom u Republici Srbiji. Geodetska služba, vol. 33, br. 1, str. 54-68
Drašković, B. (2012) Viša sila u građevinarstvu kao izuzetni događaj ili okolnost. u: Zbornik radova, VIII međunarodni naučno-stručni skup Savremena teorija I praksa u građevinarstvu, april, Banja Luka, pp. 447-452
Karolić, R. (2012) Veličina poseda i produktivnost - Poljoprivreda u Srbiji i Evropi. Balkan magazine, portal, 21.septembar 2012, available at: www.balkanmagazin.net/nauka/ cid144-47315/velicina-poseda-i-produktivnost-poljoprivreda-u-srbiji-i-evropi
Lilić, S., Drenovak, M. (2010) Ekološko pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Marošan, S., Šoškić, M. (2006) Aktivnosti na unapređenju procesa komasacije u Srbiji. Geodetska služba, vol. 35, br. 105, str. 21-24
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastructure Beograd, Srbija, available at: www.mgsi.gov.rs/cir/aktuelnosti/uskoro-javna-rasprava-o-zakonu-o-konverziji
Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of the Republic of Serbia (2013) The draft strategy for agriculture and rural development of Serbia 2014-2024. Official Gazette of Republic of Serbia, November, no. 85/2014
Nikolić-Đorđić, E., Mutavdžić, B. (2014) Koncentracija distribucije poljoprivrednih gazdinstava regiona Srbije prema veličini korišćenog poljoprivrednog zemljišta. u: Zbornik radova - Primena podataka Popisa poljoprivrede u analizi stanja poljoprivrede i u planiranju agrarne politike u Republici Srbiji, Subotica: SORS Beograd, p. 176. Maj 2014
Paraušić, V., Cvijanović, D. (2014) Ekonomska veličina poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji i preporuka mera za njihovo osnaživanje. u: Zbornik radova - Primena podataka Popisa poljoprivrede u analizi stanja poljoprivrede i u planiranju agrarne politike u Republici Srbiji, Subotica: SORS Beograd, pp. 25-42. Maj 2014
Stojkov, B. (2007) Ka recikliranju građevinskog zemljišta u Srbiji. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 87, br. 2, str. 175-186
Tica, N., Milić, D., Zekić, V. (2009) Prinosna vrednost građevinskih objekata u poljoprivredi. Agroekonomika, br. 41-42, str. 133-139
Union of Concerned Scientists (2014) Toward healthy food and farms. Washington DC, USA, portal of Union of Concerned Scientists, segment Food & Agriculture, available at: www.ucsusa.org/food_and_agriculture/ http://www.ucsusa.org/food_and_agriculture/