Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13
članak: 10 od 23  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2014, br. 44-2, str. 147-162
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 22/10/2014
doi: 10.5937/zrffp44-6477
Razlozi ustanovljenja Zvečanske episkopije
Institut za srpsku kulturu, Leposavić

e-adresa: dragana.janjicka@gmail.com

Projekat

Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Sažetak

Tema rada sagledava političke, privredne i crkvene aspekte koji su uticali na ustanovljenje Zvečanske episkopije. Razvoj rudarstva i ubrzani ekonomski razvoj Srbije početkom XIV veka biće jedan od razloga da u kontekstu privrednog uspona, ali i nesigurne političke situacije na početku Milutinove vladavine, konstituisanje i preimenovanje nove episkopije bude potreba vremena u postojećim političkim okolnostima.

Ključne reči

Reference

Blagojević, M. (1992) Grad i župa – međe gradskog društva, Socijalna struktura srpskih gradskih naselja (XII-XVIII vek). Smederevo-Beograd, : 67-84
Blagojević, M. (2005) Srpska administrativna podela Kosova i Metohije u XII veku. u: Srbi na Kosovu i Metohiji, Kosovska Mitrovica, : 125-13
Blagojević, M. (1981) Vladari i podanici, vlastela i vojnici, zavisni ljudi i trgovci. Beograd: Srpska književna zadruga, : 372-38
Blagojević, M. (1981) Osnove privrednog razvitka. Beograd: Srpska književna zadruga, : 357-37
Božanić, S. (2007) Rekonstrukcija mreža Svetostefanskog vlastelinstva. u: Zbornik sa naučnog skupa održanog od 22. do 24. septembra 2005. godine u Kosovskoj Mitrovici, Manastir Banjska i doba kralja Milutina, Niš-Kosovska Mitrovica-manastir Banjska, : 55-72
Božić, I. (1953) O jurisdikciji kotorske dijeceze u srednjovekovnoj Srbiji. Spomenik, 53(5): 11
Ćirković,, Kovačević, S., Kojić, D., Ćuk, R. (2002) Staro srpsko rudarstvo. Beograd, Novi Sad, Beograd: Vukova zadužbnina-, prometej
Ćirković, S. (1997) Katoličke parohije u srednjovekovnoj Srbiji. u: Rabotnici, vojnici, duhovnici,, Beograd: EQUILIBRIUM, : 240-25
Ćirković, S. (1997) Dvor srpskih vladara od utvrđenja do gradskog naselja. u: Rabotnici, vojnici, duhovnici, Beograd: ЕQУИЛИБРИУМ, : 423-43
Ćuk, R. (1986) Srbija i Venecija u XIII i XIV veku. Beograd: Istorijski institut, IRO Prosveta, OOUR Izdavačka delatnost
Deroko, A. (1950) Srednjovekovni gradovi Srbije, Crne Gore i Makedonije. Beograd: Prosveta
Dinić, M. (1967) Trepča u srednjem veku. Prilozi KJIF, 33(1-2): 3
Dinić, M. (1970) Jugozapadna Srbija u srednjem veku. Zbornik Filozofskog fakulteta, 51(1): 239
Dinić, M. (2003) Trepča u srednjem veku. u: Iz srpske istorije srednjeg veka, Beograd: Equilibrium
Đokić, N. (2007) Prilog proučavanju fortifikacijskh sistema Moravske Srbije, Moravska Srbija. u: Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa održanog 29. septembra u kruševcu i 30. septembra 2007. godine u manastiru Naupare, Kruševac, : 265-29
Đurić, V. (1967) Dubrovački graditelji u Srbiji srednjeg veka. Zbornik za likovne umetnosti, (3): 87-10
Janković, M. (1985) Episkopije i mitropolije srpske crkve u srednjem veku. Beograd: Narodan knjiga-Istorijski institut
Janjić, D. (2012) Kanonskopravni aspekt osnovanja Banjske episkopije. Pravni anali, 60(2): 350
Jireček, K. (1959) Trgovački putevi i rudnici Srbije i Bosne u Srednjem vijeku. u: Zbornik K. Jirečeka, I, Beograd: Srpska akademija nauka
Kalić, J. (1981) Srpski veliki župani u borbi s Vizantijom. u: Istorija srpskog naroda, 1, Beograd: Srpska književna zadruga, : 197-21
Kalić, J., Mrkobrad, D. (1985) Gradina u Radalici. Novopazarski zbornik, (9): 39-46
Kalić, J. (1989) Prokopijeva Arsa. Zbornik radova vizantološkog instituta, 37-38: 9
Kalić, J. (2006) Sloveni i vizantijsko urbano utvrđenje. u: Evropa i Srbi, srednji vek, Beograd, : 23-36
Lutovac, M. (1950) Zvečan, Trepča i Kosovska Mitrovica. Glasnik Srpskog geografskog društva, 30(2): 77
Maksimović, Lj. (1985) Zigos na srpsko-vizantijskoj granici. Zbornik filozofskog fakulteta, (15): 73-9
Milojević, S. (1991) Ekonomija u ogledalu Danilovih žitija. u: Arhiepiskop Danilo II i njegovo doba, Međunarodni naučni skup povodm 650 godina od smrti, decembra 1987, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, : 156-16
Mišić, S. (1997) Zemlja u državi Nemanjića. Godišnjak za društvenu istoriju, 4(2-3): 13
Mišić, S. (2005) Naseljenost Polimlja u srednjem veku. Mileševski zapisi, (6): 63-77
Mišić, S. (2007) Gradovi i trgovi Gornjeg Polomlja u srednjem veku (deurbanizacije i urbanizacije). Mileševski zapisi, (7): 119-1
Mišić, S. (2007) Međe u Svetostefanskoj hrisovulji. u: Zbornik sa naučnog skupa održanog od 22. do 24. septembra 2005. godine u Kosovskoj Mitrovici, Manastir Banjska i doba kralja Milutina, Niš-Kosovska Mitrovica-manastir Banjska, : 43-55
Mišić, S. (2010) Gradovi i trgovi srpskog srednjeg veka. u: Mišić S. [ur.] Leksikon GTSSZ, Beograd: Zavod za udžbenike, : 11-14
Mišić, S. (2010) Zvečan. u: Mišić S. [ur.] Leksikon GTSSZ, Beograd: Zavod za udžbenike, : 112-11
Mišić, S., Đokić, N. (2011) Kapija Pomoravlja u istorijskoj i vojnoj strategijskoj geografiji. u: Kapija Pomoravlja, tematski zbornik, Varvarin, : 109-15
Mišić, S.S. (1999) Zemlja u državi Nemanjića. Godišnjak za društvenu istoriju, IV, 2-3, str. 133-46
Mrkobrad, D. (2000) Stefan Nemanja i tradicija raškog episkopskog sedišta. u: Stefan Nemanja-Sveti Simeon Mirotočivi, istorija i predanje, Beograd-Novi Pazar, septembar 1996, Beograd: SANU, : 249-25
Mrkobrad, D. (2003) Značaj Trepče u okviru kopaoničkog rudarstva srednjovekovne Srbije. Glasnik srpskog arheološkog društva, : 251-25
Mrkobrad, D. (2005) Srpsko rudarstvo u privredi Kosova i Metohije - Srednji vek. u: Srbi na Kosovu i Metohiji, Beograd-Kosovska Mitrovica: SANU, : 379-39
Novaković, R. (1968) O Zigosu i granici između Srbije i Vizantije krajem XI i početkom XII veka. Prilozi KJIF, (1-2): 3-2
Novaković, S. (1888) Srpske oblasti u X i XII veku. Glasnik SUD, 48: 112
Novaković, S. (1908) Ohridska arhiepiskopija u početku XI veka. Glas SKA, (76): 1-62
Novaković, S. (1966) rad, trg, varoš. K istoriji reči i predmeta koji se njima kazuju. Nekoliko strana iz dela gradovi i trgovi u staroj srpskoj državi. u: Iz Srpske istorije, : 144-16
Pavlović, M. (1960) Tragovi rudara Sasa u srpskohrvatskom jeziku. Godišnjak filozofskog fakulteta u Novom Sadu, : 99-127
Petrović, R. (2007) Skulptura manastira Banjske iz XIV veka - mogućnost rekonstrukcije i revitalizacije. u: Zbornik sa naučnog skupa održanog od 22. do 24. septembra 2005. godine u Kosovskoj Mitrovici, Manastir Banjska i doba kralja Milutina, Niš-Kosovska Mitrovica-manastir Banjska, : 105-12
Popović, M. (1987) Podgrađe grada Rasa. Saopštenja, (19): 157
Popović, M. (2000) Vladarsko boravište Stefana Nemanje u Rasu. u: Stefan Nemanja-Sveti Simeon Mirotočivi, istorija i predanje, Beograd-Novi Pazar, septembar 1996, Beograd, : 233-24
Popović, V.R. (2002) Vaseljenski sabori, odabrana dokumenta. Beograd: Grafiprof
Radojčić, N. (1959) Odakle je Jovan Rajić preuzeo vest o otvaranju rudnika u Srbiji za vreme kralja Vladislava. Prilozi KJIF, (25): 148
Ruvarac, I. (1879) Prilošci k objašnjenju izvora sroske istorije. Glasnik SUD, (47): 177
Škrivanić, G. (1974) Putevi u srednjovekovnoj Srbiji. Beograd: Turistička štampa
Škrivanić, G. (1969) Gradovi i utvrdjenja u srednjovekovnoj Srbiji, Bosni i Dubrovniku. Vijnoistorijski glasnik, 20(2): 109
Šuput, M. (1974) Crkva u Starom trgu. Zbornik Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, (21): 321
Zarković, B. (2007) Svetostefanska povelja kao izvor za istoriju rudarstva. u: Zbornik sa naučnog skupa održanog od 22. do 24. septembra 2005. godine u Kosovskoj Mitrovici, Manastir Banjska i doba kralja Milutina, Niš-Kosovska Mitrovica-manastir Banjska, : 73-80
Zarković, B. (2012) Trgovi i urbanizacija Srbije krajem srednjeg i početkom novog veka. Beograd, https://fedorabag.bg.ac.rs/fedora/get/o:6370/bdef:Content/get
Zdravković, I., Jovanović, V. (1964) La fotresse de Zvečan, située au moyen âge à la frontière entre Byzance et la Serbie. u: Actes du XII congrès international d’études byzantines, Ochride, Beograd, 3: 423-4
Zdravković, I. (1965) Prilog za proučavanje dvoraca i drugih spomenika kulture u srdnjovekovnoj Srbiji. Zbornik zaštite spomenika kulture, Beograd, : 143-15
Zdravković, I. (1961) Rezultati konzervatorskih ispitivanja i radova na gradu Zvečanu. Zbornik zaštite spomenika kulture, Beograd, : 84-104
Zdravković, I. (1975) Srednjovekovni gradovi i dvorci na Kosovu. Beograd: Novinsko-izdavačko preduzeće „Turistička štampa”