Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Srbije
2008, br. 43, str. 220-228
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 08/09/2008
Trend razvoja motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika mladih džudista
aUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
bMUP Republike Srbije

Sažetak

Na uzorku od 257 dečaka i 169 devojčica koja se bave džudom duže od godinu dana, minimalno dva puta nedeljno po 60 minuta, primenjena je baterija od 8 motoričkih i 8 antropometrijskih testova sa ciljem da se analizira trend razvoja motoričkih sposobnosti i morfoloških krakteristika mladih džudista. Primenom t-testa za nezavisne uzorke analizirane su razlike aritmetičkih sredina u svakoj varijabli u odnosu na susedne uzrasne grupe ispitanika pojedinačno unutar polova. Primenom univarijantne analize varijanse analizirane su razlike između grupa različitog uzrasta definisanih na šest meseci.

Ključne reči

Reference

Drid, P., Obadov, S. (2003) Takmičarska uspešnost džudo klubova iz Srbije i Crne Gore i njihova razvojna problematika. u: Međunarodni interdisciplinarni simpozijum (Jedanaesti) 'Sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih', Novi Sad: Novosadski maraton, str. 221-229
Kuleš, B., Bunić, B., Viljušić, D. (2003) Razvoj snage judaša u višegodišnjem trenažnom procesu. u: Zbornik radova međunarodnog znastveno-stručnog skupa 'Kondicijska priprema sportaša', Zagreb: Kineziološki fakultet, 375-379
Malacko, J., Rađo, I. (2004) Tehnologija sporta i tehnologija sportskog treninga. Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja
Obadov, S. (2005) Džudo. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture
Obadov, S., Drid, P., Nurkić, M. (2006) Efekti primenjenog trenažnog tretmana džudoa na morfološke karakteristike i motoričke sposobnosti učenika nižih razreda osnovne škole. u: Antropološki status i fizička aktivnost dece i omladine, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 319-324