Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
Baština
2018, br. 44, str. 67-82
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/bastina1844067M
Tekstološka istorija Koštane Borisava Stankovića
Institut za srpsku kulturu, (Priština) Leposavić

e-adresa: sena.mihailovic@gmail.com

Projekat

Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Sažetak

Od svog prvog izvođenja, 22. juna 1900. godine na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu, drama Koštana Borisava Stankovića permanentno je hvaljena i osporavana, ali brojne proizvoljnosti pri njenom ocenjivanju nisu uticale na njen dug pozorišni (a i književni) život. Više od jednog veka, ona je aktuelna i upućuje na stalnu zapitanost šta je to što je čini 'istinskim umetničkim delom', kako ju je još Skerlić afirmisao. Otuda će tekstološka analiza izdanja objavljenih za autorova života i upoređivanje sa priređenim tekstom u Sabranim delima biti još jedna dopuna u utvrđivanju estetskih kriterijuma, kao što će na širem planu sagledati poetiku i intencije autora.

Ključne reči

Reference

Bajčetić, P. (1987) Dramska priča - predgovor. u: Borisav Stanković, Beograd: Nolit, edicija drama, knj. 14, 5-68
Grol, M. (1924) Jubilej Borisava Stankovića. Srpski književni glasnik, knj. XII, 36
Lazarević, P. (2006-2007) Gde je istina o 'Koštani'. Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku, br. 34-35, str. 19-35
Marković, V.O. (2005) Nekoliko dopuna o Koštani Borisava Stankovića i njenim interpretacijama. Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku, br. 32-33, str. 57-70
Nestorović, Z. (2014) Zašto je Bora Stanković pisao drame? - predgovor. u: Borisav Stanković - Drame - Koštana - Tašana, Vranje: Plutos, 18
Vlatković, D. (1979) Koštana na sceni 1900-1975. Beograd: Teatron
Zlatanović, M. (1998) Rečnik govora južne Srbije. Vranje: Učiteljski fakultet