Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
Rudarski radovi, Bor
2011, br. 4, str. 169-190
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: neklasifikovan
Izbor varijante trase puta višekriterijumskom optimizacijom
aUniverzitet u Prištini (Kosovska Mitrovica), Fakultet tehničkih nauka
bGrađevinski fakultet, Podgorica, Crna Gora

Sažetak

Optimizacija složenih sistema je izuzetno kompleksan proces u kome se objedinjuju teorijska i iskustvena znanja stručnjaka iz više disciplina. Da bi se sa svih stanovišta razmotrio problem optimizacije sistema u građevinarstvu, potrebna su raznorodna razmatranja kao što su inženjerska, ekološka, ekonomska, socijalna i institucionalna. Rezultat optimizacije ima veliku šansu da bude prihvaćen kao dobar kompromis između različitih interesa učesnika u odlučivanju, a jedan od načina da se to postigne jeste nalaženje kompromisnog rešenja. U radu je za izbor optimalne trase autoputa korišćena metoda višekriterijumske optimizacije - metoda kompromisnog programiranja i višekriterijumsko kompromisno rangiranje alternativnih rešenja. Definisani su ciljevi, izvršena je tehno ekonomska analiza varijantnih rešenja, formirani kriterijumi i na kraju prikazano je dobijeno kompromisno rešenje.

Ključne reči

Reference

*** (1998) Studija saobraćajnih tokova i utvrđivanje nastajanja uskih grla na mreži postojećih puteva i koridoru planiranih autoputeva i puteva rezervisanih za motorni saobraćaj u Crnoj Gori. Beograd: Institut saobraćajnog fakulteta
*** (1998) Vrednovanje projektnih varijanti autoputa Beograd - južni Jadran na delu od Beograda do Požege. Beograd: Institut Saobraćajnog fakulteta, nov
Berger, L. (2007) Tehnički memorandum br. 14 o sprovedenim brojanjima i anketama saobraćaja na putnoj mreži Crne Gore. oktobar
Kuzović, L.T. (1997) Utvrđivanje potreba i opravdanosti izdvajanja tranzitnog saobraćaja sa gradskih arterija izgradnjom obilaznica. Beograd: Saobraćajni fakultet
Kuzović, L.T. (1994) Vrednovanje u upravljanju razvojem i eksploatacijom putne mreže. Beograd: Saobraćajni fakultet
Kuzović, L.T. (1984) Vrednovanje u optimiziranju planova i projekata puteva. Beograd: Savez inženjera i tehničara saobraćaja i veza Jugoslavije
Maletin, M., i dr. (1989) Istraživanje varijantnih rješenja trase spoljne magistralne tangente (SMT). Beograd: Građevinski fakultet
Opricović, S. (1998) Višekriterijumska optimizacija sistema u građevinarstvu. Beograd: Građevinski fakultet