Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:4
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:2
članak: 4 od 55  
Back povratak na rezultate
Medicinski časopis
2017, vol. 51, br. 3, str. 85-88
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/mckg51-15082


Stavovi i navike adolescentske populacije opštine Žitište
aDom zdravlja Žitište
bUniverzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

e-adresa: zoranka.vlatkovic@gmail.com

Sažetak

Adolescencija u savremenim koncepcijama razvoja ličnosti se shvata kao specifična faza u razvoju, praćena izrazito burnim psihičkim, emocionalnim i moralnim krizama, previranjima i lutanjima. U adolescentskom periodu veliki broj mladih počinje i sa upotrebom alkohola, psihoaktivnih supstanci, sve izraženijom fizičkom neaktivnoću. Razlozi su najčešće želja za dokazivanjem, radoznalošću za novo i nepoznato, sedalni način života (posledica preterane upotrebe računara, telefona). Cilj rada je bio utvrditi stavove i informisanost adolescenata o upotrebi psihoaktivnih supstanci, alkohola, kao i utvrditi načine na koji mladi koriste svoje slobodno vrijeme I bavljenje sportom. Istraživanje je sprovedeno marta 2017. godine u osnovnim školama opštine Žitište. Istraživanjem je obuhvaćeno 220 ispitanika (13, 14 i 15. godina), oba pola i različite starosne dobi. Podaci su prikupljeni anketnim upitnikom, anonimnog karaktera.

Ključne reči

Reference

Naknadno pridodat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Službeni glasnik. nacionalna strategija za mlade za period od 2015. do 2025. godine, 2014.
Kocijančić R. Higijena. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Beograd: 2009.
Nastanić P, Đukić Dejanović S. Bolesti zavisnosti - savremena dostignuća u prevenciji, lečenju i rehabilitaciji. Beograd: Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, 2015.
Summary of the 2009 National Survey on Drug Use and Health. Substance Abuse and Mental Health Services Administration Public Health Service U.S. Department of Health and Human Services. J Pain Palliat Care Pharmacother 2010;24:434-8.
Findings. Substance Abuse and Mental Health Services Administration. NSDUH Series H-46, HHS Publication No. (SMA) 13-4795. Rockville, 2013.
Tudor-Locke C, Craig CL, Beets MW, et al. How many steps/day are enough? for children and adolescents. Int J Behav Nutr Phys Act. 2011; 8: 78.
Qidwai W, Ishaque S, Shah S and Rahim M. Adolescent lifestyle and behaviour: a survey from a developing country, PLoS One. 2010; 5(9): e12914.
O’ Loughlin K, Althonff RR, Hudziak JJ. Health promoction and prevention in child and adolescent mental health. In: Rey JM, ed: IACAPAP e-Textbook of Child and Adolescent Mental Health, Geneva: International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, 2017: 1-25.
U. S. Department of Health and Human Services, Physical Activity Guidelines for Americans: Be Active, Healthy, and Happy! Washington, : 2008.