Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 4 od 69  
Back povratak na rezultate
Iznenadna srčana smrt - mere prevencije i preporuke za bavljenje fizičkom aktivnošću
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Ključne reči: srce; predtakmičarski pregled; EKG; defibrilator; vežbanje
Sažetak
Fizička aktivnost pruža mnoštvo zdravstvenih koristi koje su dobro dokumentovane, dok je fizička neaktivnost vodeći faktor rizika za kardiovaskularni morbiditet i mortalitet. Da bi se postigli ovi benefiti zdravog i kvalitetnog načina života, potrebno je izložiti se relativno umerenom fizičkom opterećenju. Međutim, mnogi sportisti/rekreativci prevazilaze ove okvire i upražnjavaju aktivnosti mnogo većeg fizičkog opterećenja. Povremeno je intenzivna fizička aktivnost povezana sa iznenadnom srmti kod pojedinaca koji već imaju maskirano srčano oboljenje. Uprkos medijskoj pažnji koju pružaju ovakvi nesrećni slučajevi, reputacija fizičke aktivnosti ostaje netaknuta, jer se većina smrtnih slučajeva može objasniti osnovnom srčanom abnormalnošću gde vežbanje predstavlja najčešće samo okidač fatalne aritmije, a ne stvarni uzrok smrti. Paradoks je da sportisti sa ovakvim abnormalnostima pokazuju identične performanse u vidu minutnog volumena srca u poređenju sa zdravim pojedincima. Kod sportista mlađih od 35 godina vodeći uzrok iznenadne srčane smrti su urođene bolesti srca, posebno hipertrofična kardiomiopatija i kongenitalne anomalije koronarnih arterija, dok većina sportista starijih od 35 godina umire usled aterosklerotičnih promena na koronarnim arterijama. Jedini način za prevenciju iznenadne srčane smrti u sportu jeste da se naizgled zdravi pojedinci podvrgnu predtakmičarskom pregledu. Kada se dijagnostikuje specifično stanje kardiovaskularnog sistema, potrebno je utvrditi rizik od iznenadne srčane smrti povezan s kontinuiranim bavljenjem fizičkom aktivnošću i takmičarskom sportskom aktivnošću, te definisati jasne diskvalifikacione kriterijume za svakog sportistu ponaosob.
Reference
Asif, I.M., Harmon, K.G. (2017) Incidence and Etiology of Sudden Cardiac Death: New Updates for Athletic Departments. Sports Health: A Multidisciplinary Approach, 9(3): 268-279
Bohm, P., Scharhag, J., Meyer, T. (2016) Data from a nationwide registry on sports-related sudden cardiac deaths in Germany. European Journal of Preventive Cardiology, 23(6): 649-656
Corrado, D., Basso, C., Thiene, G. (2012) Sudden cardiac death in athletes: What is the role of screening?. Current opinion in cardiology, 27(1): 41-48
Deljanin-Ilić, M., Ilić, S., Đorđević, D., Zdravković, M., Ilić, V. (2008) Evaluation of myocardial function in the presence of left ventricular hypertrophy in athletes and hypertensive patients. Medicinski pregled, vol. 61, br. 3-4, str. 178-182
Dennis, M., Elder, A., Semsarian, C., Orchard, J., Brouwer, I., Puranik, R. (2018) A 10-year review of sudden death during sporting activities. Heart Rhythm, 15(10): 1477-1483
Drca, N., Wolk, A., Jensen-Urstad, M., Larsson, S.C. (2014) Atrial fibrillation is associated with different levels of physical activity levels at different ages in men. Heart, 100(13): 1037-1042
Elosua, R., Arquer, A., Mont, L., Sambola, A., Molina, L., García-Morán, E., Marrugat, J. (2006) Sport practice and the risk of lone atrial fibrillation: A case-control study. International Journal of Cardiology, 108(3): 332-337
Emery, M.S., Kovacs, R.J. (2018) Sudden Cardiac Death in Athletes. JACC: Heart Failure, 6(1): 30-40
Ilić, V., Mazić, S. (2008) Kardivaskularni poremećaji kao uzrok iznenadne srčane smrti kod sportista. Fizička kultura, vol. 62, br. 1-2, str. 3-28
La, G.A., Baggish, A.L., Knuuti, J.L., Prior, D.L., Sharma, S.L., Heidbuchel, H., Thompson, P.D. (2013) Cardiac Imaging and Stress Testing Asymptomatic Athletes to Identify Those at Risk of Sudden Cardiac Death. JACC: Cardiovascular Imaging, 6(9): 993-1007
Macura, M. (2017) Osnovi prve pomoći u nastavi fizičkog vaspitanja. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Mazić, S., Ilić, V., Đelić, M., Aranđelović, A. (2011) Iznenadna srčana smrt mladih sportista. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, vol. 139, br. 5-6, str. 394-401
Merghani, A., Malhotra, A., Sharma, S. (2016) The U-shaped relationship between exercise and cardiac morbidity. Trends in Cardiovascular Medicine, 26(3): 232-240
Millar, L., Sheikh, N., Sharma, S. (2012) Clinical and Genetic Aspects of Sudden Cardiac Death in the Practice of Sports Medicine. Colloquium Series on Genomic and Molecular Medicine, 1(2): 1-162
Narayanan, K., Bougouin, W., Sharifzadehgan, A., Waldmann, V., Karam, N., Marijon, E., Jouven, X. (2017) Sudden Cardiac Death During Sports Activities in the General Population. Cardiac Electrophysiology Clinics, 9(4): 559-567
Sharma, S., Merghani, A., Mont, L. (2015) Exercise and the heart: The good, the bad, and the ugly. European Heart Journal, 36(23): 1445-1453
Solberg, E.E., Borjesson, M., Sharma, S., Papadakis, M., Wilhelm, M., Drezner, J.A., Harmon, K.G., Alonso, J.M., Heidbuchel, H., Dugmore, D., Panhuyzen-Goedkoop, N.M., Mellwig, K.P., Carre, F., Rasmusen, H., Niebauer, J., Behr, E.R., Thiene, G., Sheppard, M.N., Basso, C. (2016) Sudden cardiac arrest in sports - need for uniform registration: A Position Paper from the Sport Cardiology Section of the European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. European Journal of Preventive Cardiology, 23(6): 657-667
Thiene, G., Corrado, D., Basso, C. (2016) Sudden Cardiac Death in the Young and Athletes. Milan: Springer
Thompson, P.D., Franklin, B.A., Baladay, G.J., Blair, N., Carrado, D., Estes, M. (2007) Exercise and acute cardiovascular events: Placing the risks into perspective: A scientific statement from the American Heart Association Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism and the Council on Clinical Cardiology. Circulation, (115), 2358-2368
Vora, A., Burkule, N., Contractor, A., Bhargava, K. (2018) Prevention of sudden cardiac death in athletes, sportspersons and marathoners in India. Indian Heart Journal, 70(1): 137-145
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/gfsfV1924093Z
objavljen u SCIndeksu: 26.05.2020.

Povezani članci

Fizička kultura (2018)
Sportsko srce
Milutinović Katarina, i dr.

Medicinski podmladak (2016)
Sindrom sportskog srca - prijatelj ili neprijatelj sportista?
Đelić Marina

Opšta medicina (2015)
EKG u predtakmičarskom skriningu mladih sportista
Višnjevac Danilo, i dr.

prikaži sve [6]