Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 4 od 68  
Back povratak na rezultate
Tehnika
2019, vol. 74, br. 1, str. 135-143
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/tehnika1901135Z

Creative Commons License 4.0
Zastupljenost izučavanja oblasti upravljanja proizvodnjom i pružanjem usluga na visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji
aBeogradska poslovna škola, Visoka škola strukovnih studija, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

e-adresa: nedeljka.zivkovic@bbs.edu.rs

Sažetak

Ovaj rad prikazuje značaj i zastupljenost izučavanja oblasti upravljanja proizvodnjom i pružanjem usluga u oblasti visokog obrazovanja na fakultetima i visokim školama u Republici Srbiji na osnovu rezultata istraživanja o zastupljenosti izučavanja ove predmetne oblasti. Istraživanje je sprovedeno uvidom u bazu podataka (kartone) predmeta kao i 'knjige' predmeta visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji. Uzorak istraživanja obuhvatio je 22 fakulteta i 23 visoke škole čiji je osnivač Republika Srbija. Poboljšanje konkurentnosti preduzeća proizilazi iz primene savremenog upravljanja proizvodnjom i pružanjem usluga. Visokoškolske ustanove, edukacijom studenata, mogu da daju značajan doprinos savremenom upravljanju proizvodnjom i pružanjem usluga.

Ključne reči

Reference

Agasisti, T. (2017) Management of Higher Education Institutions and the Evaluation of their Efficiency and Performance. Tertiary Education and Management, 23(3): 187-190
Bellgran, M., Safsten, K. (2009) Production Development; Design and Operation of Production Systems. Springer Science and Business Media LLC
Chigbo, N.D. (2014) Management as a Factor of Production and as an Economic Resorce. International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 4. No. 6
Jackson, R. (1990) Higher education, industry and the economy. Vocational Aspect of Education, 42(112): 39-42
Lečić-Cvetković, D., Atanasov, N. (2015) Upravljanje proizvodnjom i pružanjem usluga. Beograd: FON
Omerbegović-Bijelović, J. (1998) Metaupravljanje i kvalitet upravljanja. Beograd: Zadužbina Andrejević
Rakićević, O.Z., Bijelović, J. (2015) Poboljšavanje univerzitetskog obrazovanja za planiranje proizvodnje i pružanja usluga kao doprinos revitalizaciji privrede Srbije. Beograd, str. 18-25
Stevenson, J.W. (2018) Operations Management. [Internet]. [citirano: 26.07.2018] Dostupno na: www.csus.edu/-indiv/.../chapter%2016%20classroom%20ppt.p
Visoka tehnička škola strukovnih studija (2019) Niš, http://vtsnis.edu.rs/drumski-saobracaj/drumski-saobracaj-akreditovan-2013-godine/?smer=DRS, [08.02.2019]