Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 68  
Back povratak na rezultate
Čitalište
2018, vol. 17, br. 32, str. 3-11
jezik rada: hrvatski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.19090/cit.2018.32.3-11


Kritička informacijska pismenost u akademskom kontekstu
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Zagreb, Hrvatska

e-adresa: sspiran@ffzg.hr

Sažetak

Unatoč tomu što se informacijska pismenost danas neprijeporno može smatrati konsolidiranim teorijskim konceptom i prepoznatim praktičnim područjem djelovanja u knjižničarstvu, mnoge inicijalne postavke informacijske pismenosti danas se dovode u pitanje. Brojna preispitivanja i kritike koncepta, njegove svrhe i praktičkih manifestacija rezultirale su zaokretom prema kritičkoj informacijskoj pismenosti. Cilj je ovoga rada utvrditi pruža li kritička informacijska pismenost jedinstven teorijski doprinos u suvremenim promišljanjima o informacijskoj pismenosti. U tu svrhu će se primjenom kvalitativnog pristupa analize literature ispitati osnovne ideje i konceptualna polazišta kritičke informacijske pismenosti te kontrastirati prevladavajući instrumentalno-operativni vid tumačenja informacijske pismenosti s kritičkim pristupima. Pritom će se pokušati utvrditi koliko koncepti kritičke informacijske pismenosti reflektiraju pitanja, dileme i probleme koji su u posljednjih nekoliko desetljeća ustanovljeni u teoriji i praksi informacijskog opismenjivanja i pružaju li zadovoljavajuće uporište za uočene nedostatke, s posebnim osvrtom na visokoškolski kontekst.

Ključne reči

kritička informacijska pismenost; visoko obrazovanje; standardi; Okvir za informacijsku pismenost u visokom obrazovanju; teorijsko utemeljenje; tržište rada; pristup usmjeren na vještine