Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 10 od 68  
Back povratak na rezultate
Megatrend revija
2018, vol. 15, br. 2, str. 195-212
jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
doi:10.5937/MegRev1802195D

Creative Commons License 4.0
Saradnja univerziteta i industrije kao faktor razvoja treće misije univerziteta
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment
bUniverzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo

e-adresa: demirovic.dunja2@gmail.com, maja_0206@hotmail.com,

Sažetak

Univerziteti su mesta u kojima se razvijaju nove ideje, stvaraju nove tehnologije, istražuju se i razvijaju novi načini za poboljšanje postojećeg poslovanja, ekonomski i drugi modeli. Univerziteti se prilagođavaju nedavnim promenama u ekonomskom okruženju i očekivanjima za njihov doprinos inovacijama i ekonomskom razvoju. Univerziteti su prisiljeni da diverzifikuju svoje izvore prihoda, postanu efikasniji i usmeravaju resurse ka većoj komercijalizaciji znanja. Kao odgovor, univerziteti se podstiču da postanu 'preduzetnički' i sarađuju s industrijskim sektorom. Preduzetnički univerzitet se pokazao kao organizacija u kojoj je preuzimanje rizika normalna pojava kada se iniciraju nove prakse i gde se preduzetništvo često shvata kao primena inovativnih praksi u komercijalnoj fazi eksploatacije dobiti. Novi univerziteti treba da se organizuju kako bi se smanjio nivo birokratije koji karakteriše javne organizacije i tako podrži komercijalizaciju ideja nastalih na univerzitetu. U ovom radu autori analiziraju odnose između Univerziteta u Novom Sadu (Srbija) i industrijskog sektora, kao i način na koji zaposleni na Univerzitetu učestvuju u ovoj saradnji.

Ključne reči

visoko obrazovanje; preduzetnički univerzitet; industrija; treća misija; Univerzitet u Novom Sadu (Srbija)

Reference

Audretsch, D.B., Lehmann, E.E., Wright, M. (2014) Technology transfer in a global economy. Journal of Technology Transfer, 39(3): 301-312
Bienkowska, D., Klofsten, M. (2012) Creating entrepreneurial networks: academic entrepreneurship, mobility and collaboration during PhD education. Higher Education, 64(2): 207-222
Binkauskas, G. (2012) Academic entrepreneurship: Barriers and fears versus wishes and opportunities. International Journal of Technology Management & Sustainable Development, 11(3): 231-244
Bozeman, B., Fay, D., Slade, C.P. (2013) Research collaboration in universities and academic entrepreneurship: the-state-of-the-art. Journal of Technology Transfer, 38(1): 1-67
Carlsson, B., Braunerhjelm, P., McKelvey, M., Olofsson, C., Persson, L., Ylinenpää, H. (2013) The evolving domain of entrepreneurship research. Small Business Economics, 41(4): 913-930
Ghio, N., Guerini, M., Lehmann, E.E., Rossi-Lamastra, C. (2015) The emergence of the knowledge spillover theory of entrepreneurship. Small Business Economics, 44(1): 1-18
Patzelt, H., Shepherd, D.A. (2009) Strategic Entrepreneurship at Universities: Academic Entrepreneurs' Assessment of Policy Programs. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(1): 319-340
Payumo, J.G., Arasu, P., Fauzi, A.M., Siregar, I.Z., Noviana, D. (2014) An entrepreneurial, research-based university model focused on intellectual property management for economic development in emerging economies: The case of Bogor Agricultural University, Indonesia. World Patent Information, 36: 22-31
Rauch, A., Wiklund, J., Lumpkin, G.T., Frese, M. (2009) Entrepreneurial Orientation and Business Performance: An Assessment of Past Research and Suggestions for the Future. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3): 761-787
Thune, T., Gulbrandsen, M. (2014) Dynamics of collaboration in university-industry partnerships: do initial conditions explain development patterns?. Journal of Technology Transfer, 39(6): 977-993
Urbano, D., Guerrero, M. (2013) Entrepreneurial Universities. Economic Development Quarterly, 27(1): 40-55
William, T.Z., McNaughton, R.B., Guild, P. (2011) ENTRE-U: An entrepreneurial orientation scale for universities. Technovation, 31(2-3): 128-137