Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 3 od 30  
Back povratak na rezultate
Nauka, bezbednost, policija
2018, vol. 23, br. 3, str. 267-286
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/nabepo23-18161

Creative Commons License 4.0
Parlamentarna vlada u Srbiji od 1888. do 1914. godine - između prava i politike
Policijska akademija

e-adresa: ivana.km@kpu.edu.rs

Sažetak

U radu se analiziraju institucije moderne ustavnosti u Kraljevini Srbiji u razdoblju od kada je ona, usvajanjem Ustava od 1888, postala parlamentarna država do Velikog rata, čiji je završetak označio i kraj njenog samostalnog državnopravnog razvitka. Odgovor na ključno pitanje koje se u radu postavlja ‒ kakav je politički režim Srbija imala u tom periodu, zahtevao je, najpre, osvrt na razvoj ideje parlamentarizma u Srbiji, potom analizu nominalnih ustavnih rešenja i njihove primene u vreme kada je Ustav od 1888. bio na snazi, kao i poređenje političkih režima uspostavljenih u prvoj i drugoj fazi primene tog ustava. Zaključci o karakteru tog političkog režima, nesumnjivo, ne bi bili potpuno utemeljeni ukoliko bi se iz diskursa izostavilo razdoblje od 1894. do 1903. godine, tokom kojeg nije bilo uslova za parlamentarnu vladavinu pošto je, umesto suspendovanog Ustava od 1888, podlogu razvitka ustavnosti činio najpre Ustav od 1869, a potom Ustav od 1901. godine. Ustav od 1888, kao jedan od najliberalnijih ustava u Evropi, nesumnjivo je omogućavao da se politički život u Srbiji odvija u skladu sa standardima modernih demokratskih evropskih država onoga doba. S druge strane, nepostojanje izvesnih socijalnih i političkih karakteristika, koje ustavnopravna teorija smatra neophodnim za uspešno funkcionisanje parlamentarizma, bilo je u onovremenoj Srbiji ometajući faktor u izgradnji liberalno-demo­kratskog režima. Upravo je zbog tog, uočenog nesklada zaključak o tome da li je uvođenje institucija moderne države Ustavom od 1888. značilo i uspostavljanje modernog političkog režima u Srbi­ji u radu utemeljen na analizi ustavnosti i političkih institucija u svetlu odnosa nominalnog i stvarnog.

Ključne reči

Reference

*** (1889) Prečišćavanje činovništva. Videlo, (31. mart). Videlo, br. 39
*** (1889) Bolesno stanje. Videlo, 19. april, br. 46
*** (1889) Priprema izbora. Srpska nezavisnost, 13. Jul, br. 79
*** (1889) Priprema izbora. Srpska nezavisnost, 31. Avgust, br. 100
Državna štamparija (1907) Stenografske beleške Narodne skupštine 1905-1906. Beograd
Jovanović, S. (1929) Vlada Aleksandra Obrenovića (knj. 1). Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Krstić-Mistridželović, I. (2017) Izbori u Kraljevini Srbiji: od nedostižnog ideala do autentičnog parlamentarizma. Beograd: Radunić
Krstić-Mistridželović, I. (2007) Zakon o javnoj bezbednosti iz 1905. godine: postupak donošenja. Bezbednost, 49(1): 153-169
Krstić-Mistridželović, I. (2015) Drugi život Ustava od 1888 - Srbija od 1903. do 1914. godine. u: Petrov V.; et al. [ur.] Ustav Kraljevine Srbije od 1888-125 godina od donošenja, Beograd: Pravni fakultet, 261-281
Pašić, N. (1995) Pisma, članci i govori: (1872‒1891). Beograd: Službeni list SRJ
Popović-Obradović, O.V. (1998) Parlamentarizam u Srbiji - od 1903. do 1914. godine. Beograd: Službeni list SRJ
Prodanović, J. (1936) Ustavni razvitak i ustavne borbe u Srbiji. Beograd: Geca Kon
Simović, D. (2015) U potrazi za 'očevima osnivačima' srpskog parlamentarizma. u: Petrov V.; et. al. [ur.] Ustav Kraljevine Srbije od 1888-125 godina od donošenja, Beograd: Pravni fakultet, 105-119
Živanović, Ž. (1925) Politička istorija Srbije u drugoj polovini 19. veka. Beograd: Geca Kon, knj. 4
Živanović, Ž. (1924) Politička istorija Srbije u drugoj polovini devetnaestog veka. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona, III