Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 8 od 30  
Back povratak na rezultate
Facta universitatis - series: Law and Politics
2015, vol. 13, br. 1, str. 13-21
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak

Poverenje u političke institucije u zemljama Zapadnog Balkana
aUniverzitet u Nišu, Ekonomski fakultet
bUniverzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresa: natasa.golubovic@eknfak.ni.ac.rs

Sažetak

Poverenje u političke institucije ključno je za stabilnost društva i funkcionisanje demokratije, odnosno legitimitet demokratskog režima. Pitanje legitimiteta posebno je važno za konsolidaciju novih demokratija, kakve su zemlje Zapadnog Balkana. Kako poverenje u političke institucije determiniše spremnost građana da se povinuju odlukama ovih institucija, kao i upravljanje savremenim društvom, može se razviti začarani krug gde nizak nivo poverenja u političke institucije ometa njihovo efikasno funkcionisanje, što utiče na dalji pad političkog poverenja. Polazeći od značaja poverenja u političke institucije za normalno funkcionisanje društva, u radu se analizira kretanje poverenja u ove institucije tokom vremena u zemljama Zapadnog Balkana, a u cilju odgovora na pitanje da li postojeći nivoi poverenja mogu predstavljati prepreku daljem konsolidovanju demokratije i upravljanju društvom.

Ključne reči