Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 9 od 30  
Back povratak na rezultate
Megatrend revija
2014, vol. 11, br. 4, str. 41-70
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/MegRev1404041S


Strukturna analiza svojine - princip optimalnosti
Institute of Economy of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

e-adresa: o_sukharev@list.ru

Sažetak

Rad predstavlja strukturnu analizu svojine u smislu njena dva osnovna elementa: javne i privatne svojine. Mnogo pažnje se posvećuje kriterijumima procene efikasnosti funkcionisanja ovih imovinskih vrsta, kao i svrsishodnosti dokazivanja privatizacije i nacionalizacije imovine. Predlaže se princip optimalnosti strukture imovine u privrednom sistemu. Polazeći od dokazivanja teorijskih kriterijuma privatizacije i nacionalizacije u privredi, analiziraju se opšte greške i posledice privatizacije u ekonomijama u tranziciji na primeru ruskog ekonomskog sistema. U radu su ispitane osnovne institucije poslovne delatnosti pokazujući model države kao preduzetnika koji se bavi privatizacijom i nacionalizacije u određenom vremenskom periodu. Razrađeni su osnovni principi i pokazatelji procena efikasnosti i upravljanja procesom 'državnog posla'.

Ključne reči

institucije; imovina; struktura; privatizacija; nacionalizacija; kriterijumi efikasnosti; optimum principle; poslovna delatnost; vlada

Reference

Coase, R.H. (2010) The firma: The market: The law. Moscow: Delo
Kirzner, I.M. (2010) Competition and entrepreneuship. Chelyabinsk: SOTSIUM
Perez, C. (2011) Technological revolution and financial capital. Moscow: Delo
Sappington, D.E.M., Stiglitz, J.E. (1987) Privatization, Information and Incentives. Journal of Policy Analysis and Management, 6(4): 567
Schumpeter, J. (2007) Theory of economic development: Capitalism, socialism and democracy. Moscow: Eksmo
Sukharev, O.S. (2001) The theory of economic dysfunction. Moscow: Mashinostroeniye (Machine Building)
Sukharev, O.S. (2009) The theory of economy efficiency. Moscow: Finansy I Statistika (Finance and statistics)
Sukharev, O.S. (2013) Privatization, nationalization and economic reform. Moscow: Finansy I Statistika (Finance and statistics)
Veblen, T. (2007) Theory of business enterprise. Moscow: Delo