Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 10 od 30  
Back povratak na rezultate
Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici
2013, br. 29, str. 133-148
jezik rada: engleski
vrsta rada: stručni članak

Analiza stanja makroekonomskih agregata u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini u funkciji održivog razvoja
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet poslovne ekonomije, Bijeljina, BiH

e-adresa: zoran.mastilo@fpe.unssa.rs.ba

Sažetak

Makroekonomska analiza stanja u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini od 2006-2012. godine, sa projekcijama do 2014. godine, pokazuje njihove makroekonomske agregate koji treba da doprinesu održivom razvoju. Analiza stanja u BiH i njenim entitetima pokazuje da je ekonomija BiH najnekonkurentnija ekonomija u Evropi. Globalna ekonomska kriza, kao i politička nestabilnost u BiH i njenim entitetima, proizvele su negativne efekte i na jednu malu ekonomiju kakva je ekonomija RS i BiH. Recesiona kretanja u privredi RS i BiH koja su, poslije 2009. godine, započela od druge polovine 2011. godine, prenijela su se i u 2012. godini, u velikoj mjeri su posljedica usporavanja privredne i spoljnoekonomske aktivnosti u zoni evra i u zemljama regiona kao najznačajnim partnerima Republike Srpske i BiH. Situaciju u privredi dodatno su otežali nepovoljni vremenski uslovi početkom 2012. godine, a zatim suša koja je uslovila veliki međugodišnji pad poljoprivredne proizvodnje. Sve to imalo je za posljedicu negativna kretanja u prva tri kvartala 2012. godine, koja se ogledaju prvenstveno u smanjenju izvoza u odnosu na isti period prethodne godine i smanjenju fizičkog obima industrijske proizvodnje, što se odrazilo i na tržište rada, gdje se problem nezaposlenosti, kao i u ostalim zemljama u svijetu, zadržao kao najveći negativan efekat ekonomske krize. Naravno, sve to proizvelo je negativne efekte na budžetske prihode, koji su manji od planiranih. Vijeće ministara u BiH i entitetske vlade, ne mogu se pohvaliti da su, u doba globalne ekonomske krize, ponudile antikrizne mjere za ublažavanje negativnih efekata krize. U takvim uslovima država je bila prinuđena da se zadužuje kod međunarodnih kreditora, i to pojačano, što sigurno može negativno uticati na razvoj ekonomije. Zaduživanje predstavlja instrument ekonomske politike i, kao takav, ima određeni uticaj na razvoj zemlje. Zaduživanje je opravdano u uslovima kada se sredstva prikupljena zaduživanjem koriste za investicije i podsticanje razvoja infrastrukture, u okolnostima vanrednih potreba za javnim izdacima, te u stabilizacijske svrhe.

Ključne reči

Reference

*** (2012) Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina. (December 2012). Gross domestic product 2011. Retrieved 25/01/2013. from site http://www.bhas.ba/tematskibilteni/BILTEN_11_bos_3.pdf
*** (2012) Pension Fund of the Republic of Srpska. (January - December 2012). Statisticalbilten. Year 2012th. retrieved 30/01/2013. from site http://www.fondpiors.org/cirilica/statistika/131
*** (2009) The Government of the Republic of Srpska. (June 2009). Strategies to encourage the development of foreign investment in the RS. retrieved 15/12/2012. from site http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/meoi/Documents/strategijapodsticanjarazvojastranihulaganjaupc.pdf
*** (2012) Privacy debt of Serbian. April, http://www.capital.ba/wp-con-tent/uploads/2012/05/Politika-zaduzivanja-RS.pdf
Central Bank of Bosnia and Herzegovina (2011) Annual report 2011th. http://www.cbbh.ba/files/godisnji_izvjestaji/2011/GI_2011_bs.pdf
Čaušević, F. (2009) The global recession and its reflection on B. Forum Bosnian, Sarajevo, br. 47
Domazet, A. (2009) Bosnia and Herzegovina: How to avoid depression. u: Workshops on Vlasic Measures to mitigate the impact of global economic crisis on the economy of Bosnia and Herzegovina, Proceedings, Travnik: Open University APERION
Hodzic, K. (2010) The state of the economy and the extent of anti-cyclical economic policy in Bosnia and Herzegovina. international scientific journal for economics and politics of transition, Travnik, Tuzla and Belgrade-Zagreb-Bucharest, (25-26)
Hodžić, K., Papić, Z., Čaušević, F. (2008) Proclamation of the review of the existing economic and social conditions and job prospects of the BiH economy. Sarajevo: The International Forum Bosnia
Kozarić, K. (2009) Impact of global financial crisis on Bosnia and Herzegovina. January
Maric, Z. (2010) Analysis of the balance of payments of Bosnia and Herzegovina - State and Trends. International Scientific Journal for Economics and politics of transition, Travnik, Tuzla and Belgrade- Zagreb-Bucharest, th., (25-26)
Pačariz, S. (2009) The global financial crisis: Bosnia and Herzegovina in focus. Forum Bosanac, Sarajevo, br. 47
Statistical Office of the Republic of Srpska (2013) Merchandise trade of the Republic of Srpska foreign (€, $). December 2012th Retrieved 29/01/2013. from site http://www. rzs.rs.ba/front/article/332
Statistical Office of the Republic of Srpska (2012) u: Yearbook 2012th, Retrieved 01/29/2013. from site http://www.rzs.rs.ba/static/uploads/bilteni/godisnjak/2012/StatistickiGodisnjak_2012_WEB.pdf
The World Bank (2010) Four myths about the planned reform of welfare and veterans benefits. February, http://www.worldbank.ba
Tomas, R. (2009) The global economic crisis as a factor deepening general crisis in this country. Forum Bosnian, Sarajevo, br. 47
World Economic Forum. (2013) World Economic Forum annual meeting 2013: Report. Retrieved 30/01/2013.from site http://www.weforum.org/reports/world-economic-forum-annual-meeting-2013-report