Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 2 od 11  
Back povratak na rezultate
2018, br. 201-202, str. 227-236
"Pametne šume" - IoT u gazdovanju šumama na zaštićenim područjima
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
cInstitut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad

e-adresaalbina.tarjan.tobolka@uns.ac.rs, laci@uns.ac.rs, galicz@uns.ac.rs
Projekat:
Podržan od strane Collegium Talentum 2017 Programa Republike Mađarske i deo je ostvarenih rezultata projekata koje je finansijski podržao Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost Autonomne Pokrajne Vojvodine, kroz projekat Primena Interneta stvari sa niskom potrošnjom energije i distribuiranom inteligencijom u uslovima elementarnih nepogoda i katastrofalnih događaja, broj 142-451-3578/2017

Ključne reči: gazdovanje šumama; senzorske mreže; IoT; zaštićena područja; pametne šume
Sažetak
Upotreba modernih tehnologija, konkretno bežičnih senzorskih mreža koji mogu biti deo koncepta interneta stvari, potpomaže, pojednostavljuje i poboljšava kvalitet i učestalost merenja odnosno monitoringa, u svim sferama današnjice, pa tako i u šumarstvu. Mogućnost kontinuiranog monitoringa, omogućava dobijanje mnogo više podataka posmatranih parametara od uobičajenog manuelnog načina merenja, što omogućava detaljniju analizu posmatranih procesa i pojava. "Pametnim šumama" se nazivaju šume u kojima se pomoću različitih senzora prikupljaju podaci, koji se dalje prenose bežičnim vidovima komunikacije do oblaka u kojima se skladište, obrađuju i pripremaju za dalju upotrebu. Na ovaj način je moguće manipulisati sa velikim brojem različitih podataka, što je u šumarstvu vrlo čest slučaj. Rad je fokusiran na mogućnost upotrebe senzorskih mreža i IoT koncepta u šumarstvu, konkretno u delu gazdovanja šumama u zaštićenim područjima i upravljanju zaštićenim područjima koji i inače zahtevaju poseban pristup. Razmatraju se mogućnosti primene, pre svega u smislu praćenja kretanja, ali i drugih promena i dešavanja u zaštićenim oblastima.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
objavljen u SCIndeksu: 14.06.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka