Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 11  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 37, br. 1, str. 459-478
Turistički centar na Staroj planini - ekološki ili ekonomski neuspeh?
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

e-adresaekngeo@gmail.com
Sažetak
Planiranje privrednog razvoja, a posebno turizma, danas je potrebno uskladiti sa načelima održivog razvoja. Savremeni koncept održivog razvoja turizma ne uključuje samo ekološku, već i sociokulturnu i ekonomsku održivost. Koncept održivosti podrazumeva utvrđivanje graničnih vrednosti razvoja turizma, odnosno definisanje kapaciteta nosivosti turističke destinacije. U tesnoj vezi sa održivim razvojem je i kapacitet nosivosti turističke destinacije koji podrazumeva njenu sposobnost da razvija turizam, a da se pri tome ne naruši okružujuća sredina - prirodna, izgrađena i sociokulturna. Cilj rada je utvrđivanje saglasnosti dosadašnjih planova i strategija razvoja turizma u Parku prirode Stara planina sa konceptom održivosti i konceptom nosećeg kapaciteta turističke destinacije. Imajući u vidu da je najintenzivnija izgradnja turističke infra i suprastrukture predviđena u I i II zoni zaštite, namera nam je da ukažemo na negativne uticaje turizma na okružujuću sredinu i, uopšte, na ekonomsku održivost predviđenih pravaca razvoja turizma u Parku prirode.
Reference
*** (2007) Plan razvoja turizma na Staroj planini sa predinvesticionom studijom i fizičkotehničkim karakteristikama skijališta. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije
*** (2010) Statistički godišnjak 2009. Beograd: Republički zavod za statistiku
*** (2009/2010) Zakon o zaštiti prirode. Službeni glasnik, br. 36/09 i 88/10, (2009, 2010)
*** (2009) Uredba o zaštiti parka prirode Stara planina. Službeni glasnik, br. 33
*** (1984) Godišnjak Zajednice udruženog rada za poslovno plansku saradnju za razvoj i uređenje Stare planine, Stara planina 82-83. Knjaževac
*** (2007) Prostorni plan područja Parka prirode i turističke regije Stara planina. u: Predlog prostornog plana - finalna verzija, Beograd: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije
Dulčić, A., Petrić, L. (2001) Upravljanje razvojem turizma. Zagreb: Marketing-tehnologija
Đorđević, D. (2010) Mogućnosti i ograničenja razvoja turizma u pograničnim područjima prema Bugarskoj. doktorska disertacija
European Commission (2001) Defining, measuring and evaluating carrying capacity in European tourism destinations. Athens: University of the Aegean - Environmental Planning Laboratory
Goeldner, C., Ritchie, J. (2005) Tourism - Principles, Practices, Philosophies. Hoboken: John Wiley&Sons
Kripendorf, J. (1986) Putujuće čovečanstvo. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber
Laušević, R., Lakušić, D., Ćetković, A., Knežević, T., Đorđević, D. (2007) Biodiverzitet Stare planine u Srbiji. Beograd: Regionalni centar za životnu sredinu
Mckercher, B. (2003) Sustainable tourism development: Guiding principles for planning and management. Hong Kong: School of Hotel and Tourism Management
PAP, PARC (1997) Guidelines for carrying capacity assessment for tourism in Mediterranean coastal areas: Priority actions programme. Split: Regional Activity Centre
Stojadinović, B. (1999) Knjaževac u 1.000 pojmova. Knjaževac: Javno informativno preduzeće
Štetić, S. (2007) Posebni oblici turizma. Beograd
UCN (1994) Guidelines for protected areas management categories
Vujić, V. (2005) Menadžment održivog razvoja turizma. u: Održivi razvoj turizma, Opatija: Fakultet za turistički i hotelski menadžment
Vukanić, B. (2010) Da li je održivost upitna?. Arta turistica nova, 4 (1), 1-8
Wall, G., Mathieson, A. (2006) Tourism: Change, impacts and opportunities. Harlow: Pearson Education Limited
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2013.

Povezani članci

Industrija (2018)
Preduzetničke inovacije u turizmu
Stojanović Suzana

Ekonomika poljoprivrede (2016)
Ruralni turizam - propuštena šansa Srbije
Đenadić Miroljub, i dr.

Ekonomika poljoprivrede (2016)
Uticaj turizma na kružni tok ekonomskog procesa
Vujović Slavoljub, i dr.

prikaži sve [21]