Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 27  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 61, br. 2, str. 129-146
Uloga analize zainteresovanih strana u održivom korišćenju budućih zaštićenih područja na primeru 'Rusande' i 'Okanj bare'
aPokrajinski zavod za zaštitu prirode, Novi Sad
bZavod za zaštitu prirode Srbije, Beograd
cnema

e-adresavesna.kicosev@pzzp.rs, Maja@zzps.rs, nedeljko.kovacev@pzzp.rs, djukics@yahoo.com
Ključne reči: održivi razvoj; zaštita prirode; analiza zainteresovanih strana
Sažetak
Rad razmatra mogućnosti održivog korišćenja zaštićenih područja na način kojim se obezbeđuje očuvanje biodiverziteta i ekonomski prosperitet područja. Ovi zadaci mogu biti ostvareni putem saradnje zaštite prirode i ruralnih zajednica kao zainteresovanih strana. Analiza zainteresovanih strana obuhvatila je naselja Melenci, Elemir, Taraš i Kumane, koja se nalaze u okruženju budućih zaštićenih područja 'Rusanda' i ' Okanj bara'. Poljoprivredno stanovništvo ovog područja, kao ključni korisnik prostora u neposrednom okruženju budućih zaštićenih područja, predstavlja posebnu Grupu u okviru zainteresovanih strana, koja je strateški značajna u komunikaciji o strategiji razvoja. S obzirom da analiza zainteresovanih strana kao sastavni deo studije zaštite predstavlja novinu, u njenoj izradi primenjena su metodološka sredstva najčešće predviđena međunarodnim standardima u ovoj oblasti.
Reference
*** (2009-2010) Zakon o zaštiti prirode. Službeni glasnik RS, br. 36/2009 i 88/2010
*** (2004-2009) Zakon o zaštiti životne sredine. Službeni glasnik RS, br. 135/04, 36/09
*** (2009) Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 1
*** (2006-2009) Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Službeni glasnik SRS, br. 52/2006 i 41/2009
*** (2011) Podaci iz Centralnog registra Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Beograd
*** (2009) Zakon o turizmu. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 36
*** (2010) Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva. Službeni glasnik RS, br. 5
*** (2010) Pravilnik o kriterijumima za izdvajanje tipova staništa, o tipovima staništa, osetljivim, ugroženim, retkim i za zaštitu prioritetnim tipovima staništa i o merama zaštite za njihovo očuvanje. Službeni glasnik RS, br. 35
*** (2008) Nacionalna strategija održivog razvoja. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 57
*** Strategija za biološku raznovrsnost Republike Srbije sa akcionim planom (2010-2017)- nacrt
*** Strategija ruralnog razvoja Republike Srbije (2010-2013) - Nacrt Strategija razvoja turizma Republike Srbije (2010-2020)
Boža, P., Anačkov, G. (2005-2006) Botanički značajno područje Srednji Banat I - Okanj bara i bara Rusanda. u: Stevanović V. [ur.] Botanički značajna područja Srbije, Beograd: Biološki fakultet, (manuscript)
Commission of the European Communities (2001) A Sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy for Sustainable Development. Brussels, 264
Danev, G. (2010) Guidelines on stakeholder engagement in preparation of integrated management plans for protected areas: Draft I. JSIMPA NATREG project-Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation, www.natreg.eu/uploads/Guidelines_on_stakeholderengagment-final-1.pdf
Drašković, B. (1988) Ekonomija prirodnog kapitala. Beograd: Institut ekonomskih nauka
EUROPARC Federation Headquarters (1994/2007) The European charter for sustainable tourism in protected areas: Germany
Jurkeviciute, A., Mileva, M., ur. (2003) Nature Conservation in Rural Policy. u: Project Report, Szentendre: REC for Central and Eastern Europe
Kicošev, B., Sabadoš, K. (2007) Integracije zaštite prirode u perspektive održivog razvoja u Srbiji. Ecologica, Beograd, 76-80, XXXV Međunarodna konferencija: Životna sredina i održivi razvoj, posebno tematsko izdanje
Kicošev, V., Sabadoš, K., Kiš, A. (2010) Sprovođenje međunarodnih obaveza uspostavljanja Panevropske ekološke mreže u funkciji poboljšanja kvaliteta vazduha Panonskog regiona Plenarno predavanje. u: Kvalitet vazduha i zakonska regulativa u zaštiti životne sredine, XXXVI Savetovanje sa međunarodnim učešćem - Zaštita vazduha, Beograd, 21-24
Obradović, D.Đ. (1997) Turistički proizvod Banje Rusande. Turizam, (1): 112-116
Opština Novi Bečej (2008) Strategija održivog razvoja Opštine Novi Bečej
Opština Zrenjanin (2005) Strategija održivog razvoja Opštine. Zrenjanin
Puzović, S., Sekulić, G., Stojnić, N., Grubač, B., Tucakov, M. (2009) Značajna područja za ptice u Srbiji. Beograd: Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja
Thomas, D. (2003) Guidelines on stakeholder analysis, small grants for site support groups supported by the dgis/tmf-Bird life funding scheme. Bird Life, www.birdlife.org
World Commission on Environment and Development (1987) Our common future. u: Report from World Commission on Environment and Developmen, Oxford, Oxford, itd: Oxford University Press / OUP
WWF (2007) Standards of conservation project and programme management. www.panda.org/standards/complete
Zatezalo, B. (2005) Turistički potencijali Melenaca. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet - Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Diplomski rad
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.03.2012.

Povezani članci