Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 8 od 27  
Back povratak na rezultate
Geodiverzitet banjalučke regije u integralnom konceptu zaštite prirode i održivog razvoja
nema
Sažetak
Geodiverzitet je svojstvo životne sredine kojim ona obezbjeđuje puno funkcionisanje života, ali i održavanje društveno-ekonomskih funkcija. Savremeni integralni pristup zaštiti prirode, kao multidisciplinarnoj i prije svega aplikativnoj i aktivnoj formi uvažavajućeg odnosa čovjeka prema okružujućoj prirodi, objedinjuje ravnopravan tretman i poziciju očuvanja i unapređenja geografske raznovrsnosti prirodnih pojava, odnosno geodiverziteta. Da bi se mogle preduzeti mjere adekvatne zaštite, očuvanja i unapređenja oblika raznovrsnosti geografske sredine Banjalučke regije, neophodno je poznavati njihovu suštinu, uzročnost, kriterijume vrednovanja i osnovne procese degradacije geodiverziteta navedenog geoprostora.
Reference
Bursać, M., i dr. (1996) Prostorni plan Republike Srpske 1996-2015. u: Etapni plan 1996-2001. g, Banja Luka: Ministarstvo za urbanizam, stanbeno-komunalne delatnosti i građevinarstvo Republike Srpske, Urbanistički zavod Republike Srpske
Dujaković, G. (2004) Pećine i jame Republike Srpske. Srpsko Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Đurđić, S. (2001) Zaštita i nega predela kao deo kompleksne zaštite prirode. u: Skup Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, zbornik radova, str. 203-209
Gnjato, R., Gnjato, O. (2008) Geodiverzitet Republike Srpske u teoriji održivog razvoja. u: Resursi Republike Srpske, Zbornik radova sa naučnog skupa, 411-421
Horvatić, S. (1967) Fitogeografske značajke i raščlanjenje Jugoslavije. Zagreb: Institut za botaniku Sveučilišta
Isajev, V., Beus, V., Mataruga, M. (2006) Biodiverzitet zaštićenih područja u Bosni i Hercegovini i njihov značaj za konzervaciju. u: Naučna konferencija: 'Gazdovanje šumskim ekosistemima nacionalnih parkova i drugih zaštićenih područja' Jahorina, Bosna i Hercegovina, 11-24
Kićović, D., Vujanović, D., Jakšić, P. (2004) Osnovi zaštite i unapređenja životne sredine. Kosovska Mitrovica: PMF
Lješević, M.A. (2002) Geodiverzitet kao uslov i iskaz životne sredine. Zbornik radova PMF - Geografski institut, Beograd, br. 50, str. 17-32
Marković, J. (1998) Geografske regije Republike Srpske. Bijeljina: PP Kontakt M
Mijović, D., Rundić, Lj., Milovanović, D. (2005) Zaštita geonasleđa u Srbiji i pravci razvoja. u: Drugi naučni skup o geonasleđu Srbije, Zbornik radova, Beograd: Zavod za zaštitu prirode Srbije, str. 17-21
Miošić, N. (1982) Hidrogeološka rajonizacija Bosne i Hercegovine. Geološki glasnik, 27
Mojićević, M., Vilovski, S., Tomić, B., Pamić, J. (1977) Tumač za list Banjaluka L 33-119 - osnovna geološka karta 1:100.000. Beograd: Savezni geološki zavod
Nedović, B., Lakušić, R., Kovačević, Z., Marković, B. (2004) Raznoliki živi svijet. u: Život u močvari/Life in wetland, Beograd: Urbanistički zavod RS a.d, str. 88-97
Obratil, S. (1972/73) Ornitofauna ribnjaka Bardača kod Srpca. Glasnici Zemaljskog muzeja, Sarajevo
Pešević, D. (2009) Geografski faktori izbora lokacija deponija i centara za reciklažu komunalnog otpada Banjalučke regije. Banja Luka: Geografsko društvo Republike Srpske
Radević, M., Vuković, D. (2004) Ihtiofauna Bardače - ribe i ribnjaci. Život u močvari. 98-103
Radović, I. (1998) Biodiverzitet. u: Srpsko biološko društvo - pola veka, Beograd: Srpsko biološko društvo
Stefanović, V., Beus, V., Burlica, Č., Dizdarević, H., Vukorep, I. (1983) Ekološko-vegetacijska rejonizacija Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Šumarski fakultet, br. 17, str. 1-51
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.06.2012.