Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 27  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 60, br. 1-2, str. 359-365
Inventar objekata geonasleđa Srbije - od ideje do optimalnog modela
aZavod za zaštitu prirode Srbije, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

e-adresadusanm@zzps.rs, ivstefano@sezampro.yu
Sažetak
Pristup objektima geonasleđa u Srbiji razvijao se u okviru zaštite prirode i biodiverziteta, pre svega iz potrebe sveobuhvatnosti predela i njihove zaštite. Nakon dužeg perioda, uvedeni su pojmovi geodiverzitet i geonasleđe, a za potrebe zaštite prirode organizovana je izrada inventara objekata geonasleđa u okviru Nacionalnog saveta za geonasleđe Srbije. Zainteresovanost stručnjaka za učešće u izradi tematskih inventara nije bila ujednačena, pa su i rezultati ekvivalentni. Ukupno je do sada izdvojeno 650 objekata geonasleđa za teritoriju Srbije. Pa ipak, zajednička karakteristika svih radnih grupa na izradi inventara bila je popis geoobjekata koji su tradicionalno prisutni u naučnoj i stručnoj literaturi. Ovako sačinjen Inventar, predstavlja dobro polazište za dalji rad na izradi optimalnog modela inventara geonasleđa, koji bi predstavljao sledeći korak u razvoju geokonzervacije kao nauke i prakse.
Reference
Karamata, S., Mijović, D., ur. (2005) Inventar objekata geonasleđa Srbije. u: Drugi naučni skup o geonasleđu Srbije, Beograd: Zavod za zaštitu prirode Srbije, broj 20, posebna izdanja
Mijović, D., Belij, S. (1997) Some observations pertaining to the process of formation of the geological heritage inventory of Yugoslavia. u: Proceedings ProGEO '97, Estonia, Tallin - Zahemaa National Park, str. 44-46
Mijović, D., Rundić, Lj., Milovanović, D. (2005) Zaštita geonasleđa u Srbiji i pravci razvoja. u: Drugi naučni skup o geonasleđu Srbije, Zbornik radova, Beograd: Zavod za zaštitu prirode Srbije, str. 17-21
Nojković, S., Mijović, D. (1998) Zaštita geonasleđa u Srbiji nekad i sad. Zaštita prirode, br. 50, str. 439-442
–ProGEO, Wimbledon, W., Ishchenko, A., Gerasimenko, N., Alezandrowicz, Z., Vinokurov, V., Liscak, P., Vozar, J., Vozarova, A., Benak, V., Kohut, M., Polak, M., Mello, J., Potfaj, M., Elecko, M., Nagy, A., Barath, I., Lapo, A., Vdovets, M., Klincharov, S., Marjanac, L. (1998) A first attempt at a geosites framework for Europe: An IUGS initiative to support recognition of world heritage and European geodiversity. Geologica Balcanica, Sofia, 28, 3-4, str. 5-32, Special issue 'Geological heritage of Europe', BAN
Theodossiou-Drandaki, I., Nakov, R., Wimbledon, W.A.P., Serjani, A., Neziraj, A., Hallaci, H., Sijaric, G., Begovic, P., Petrussenko, S., Tchoumatchenco, P., Todorov, T., Zagorchev, I., Antonov, M., Sinnyovski, D., Diakantoni, A., Fassoulas, C., Fermeli, G. (2004) IUGS Geosites Project Progress: A First Attempt at a Common Framework List for South Eastern European Countries. u: Parkes M.A. [ur.] Natural and Cultural Landscapes - The Geological Foundation, Proceedings of a Conference, Dublin: Royal Irish Academy
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 23.03.2010.

Povezani članci

Zb PMF Geog inst Beograd (2006)
Geonasleđe Srbije - reprezent njenog ukupnog geodiverziteta
Đurović Predrag, i dr.

Zaštita prirode (2009)
2008 - međunarodna godina planete Zemlje i promocija geodiverziteta u Srbiji
Rundić Ljupko, i dr.

Zaštita prirode (2009)
Inventar hidrogeološkog nasleđa Srbije
Mijović Dušan, i dr.

prikaži sve [10]