Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 7 od 214  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Subotica
2018, br. 34, str. 101-117
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.14415/zbornikGFS34.08

Creative Commons License 4.0
Doprinos istraživanju, zaštiti i revitalizaciji industrijskog nasleđa Beograda
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

e-adresa: marko@arh.bg.ac.rs

Sažetak

Proces obrazovanja za studente arhitekture, buduće graditelje, omogućava razumevanje problema zaštite industrijskog nasleđa, njegovog istorijskog i urbanog konteksta, njegove geneze kulturnih i istorijskih vrednosti. Ovaj rad prikazuje ispitivanje mogućnosti za zaštitu livnice 'Pantelić' u Beogradu, njenu prezentaciju i uključivanje u savremeni život. To je bio deo nastavnog programa na master akademskim studijama arhitekture Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Studenti su kroz svoje projekte stavili naglasak na detaljno istraživanje celokupne istorije Livnice, na razne promene u njenoj strukturi od sredine 19. veka do danas. Cilj je bio da se definiše održivo rešenje koje bi zaštitilo sve razvojne faze komoleksa, a sa druge strane da se taj kompleks opet aktivira i učini korisnim, kao i da se integriše u svoju neposrednu okolinu. Studenti su predložili niz modernih kulturnih, obrazovnih i umetničkih sadržaja, koji bi bili u skladu sa karakterom kompleksa i njegovim značajem, kao jedan od načina realizacije njegove aktivne budućnosti.

Ključne reči

Reference

*** The Nizhny Tagil charter for the industrial heritage. http://www.mnactec.cat/ticcih/pdf/NTagilCharter.pdf, download 10.11.2012
Blagojević, R.M., Milošević, N.i G.M. (2009) Istraživanje mogućnosti obnove i prezentacije arheološkog lokaliteta Timacum Minus u kontekstu specifičnog kulturnog pejzaža. Glasnik DKS, 33; str. 101-108
Blagojević, R.M., Nikolić, M. (2013) Pravci unapređenja edukacije iz oblasti proučavanja i očuvanja graditeljskog nasleđa u evropskom kontekstu. Moderna konzervacija, 1; str. 45-53. Srpski
Kurtović, F.N., i dr. (2006) Arheološki park Medijana: mogućnosti obnove i prezentacije. Glasnik DKS, 30; str. 54-59
Kurtović, F.N., i dr. (2007) Martirijum i bazilika u Jagodin Mali u Nišu: mogućnosti obnove i prezentacije. Glasnik DKS, 31; str. 71-78
Mihajlov, S. Livnica Pantelić. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2013/06/Livnica-Pantelic.pdf, download 05.04.2018
Neuckermans, H., ur. (2004) Workshop on education in Conservation in Europe. u: State of the Art and Perspectives, Leuvent: ENHSA
Roter-Blagojević, M., i dr. (2010) Obnova i prezentacija utvrđenja Ram na Dunavu i njegove okoline u funkciji kulturnog turizma. Glasnik DKS, 34; str. 89-94
Roter-Blagojević, M., Nikolić, M. (2012) Predlog revitalizacije umetničke livnice 'Skulptura'. Nasleđe, br. 13, str. 221-234
Vujičić, D., Skočajić, D., Tutndžić, A., Bobić, A., Pavlović, N., Popović, I. (2005) Projekat revitalizacije prostorne kulturno-istorijske celine Topčider. Nasleđe, br. 6, str. 251-260