Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 1 od 9  
Back povratak na rezultate
Sociološki pregled
2013, vol. 47, br. 1, str. 109-122
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/socpreg1301109R
Koncentracija vlasništva i promena karaktera i uloge medija
Beograd

Sažetak

Kad se vlasništvo nad medijima od privatnih preduzeća sa jasno istaknutim preduzetnikom pretvorilo u koporativne bezlične gigante mediji su se odrekli uloge 'četvrtog stuba demokratije' i transformisali u čisto profitne organizacije koje ispunjavaju propagandne naloge. Ne obraćaju se više građaninu, nego potrošaču. Novinarska profesija se od etičke obaveze da slobodno i objektivno izveštava pomera ka izvršavanju korporativnih diktata. Posledica je da se 'pas čuvar'liberalne demokratije pretvorio u mehanizam koji direktno ugrožava demokratiju, a interes vlasničke grupe ili klase bezuslovno postavlja iznad društvenog interesa.

Ključne reči

monopol; tajkun; zabava; sloboda; telefašizam; homo berlusconianus

Reference

Bagdikian, B.H. (1983) The media monopoly. Boston: Beacon Press
Čejmbers, D. (2007) Kritički pristup medijima - promena konteksta istraživačkog novinarstva. u: Hjugo de Berg [ur.] Esej u hrestomatiji Istraživačko novinarstvo, Beograd: Clio
Ewen, S. (1996) PR!: A social history of spin. New York: Basic Books
Galbraith, J.K. (1987) Anatomija moći. Zagreb: Stvarnost
Giddens, A. (1999) Democracy. u: Reith Lecture on the BBC World Service, London, 8. May
Meier, W.A. (2002) Media ownership: Does it matter?. u: Robin Manssel, Roham Samarajiva, Amy Mahan [ur.] Networking Knowledge for Information Societies: Institutions & Intervention, Delft: University Press
Mills, C.W. (1979) Bijeli ovratnik - Američke srednje klase. Zagreb: Naprijed
Orvel, D. (1977) Zašto pišem i drugi eseji. Zagreb: Naprijed
Pizara, P. (2008) Dimni signali - vodič za kritičku upotrebu novina i televizije. Beograd: TANJUG
Reljić, S. (2011) Odumiranje slobodnih medija. Beograd: Službeni glasnik
Savić, D. (2012) Ekonomska kriza ne smeta naoružanju. Večernje novosti, 25. mart
Shah, A. (2009) Media conglomerates, mergers, concentration of ownership. Global Issues, http://www.globalissues.org/article/159/media-conglomerates-mergers-concentration-of-ownership
Stephans, M. (1997) History of television. u: Gollier Encyclopedia, New York
Stevens, M. (2003) Freedom of the press. http://www.faculty.ncwc.edu/mstevens/410/410ect09.htm
Stille, A. (1999) Emporer of the air. New York: Nation, Novembar 11
Stille, A. (2006) Silvios shadow. Columbia Journalism Review, New York, September/October
Vuković, S. (2009) Etika zapadnih medija. Novi Sad: Izdavačka knjižnica Zorana Stojanovića
Znovjev, A. (1999) Velika irekretnica - kritika zaiadne hegemonije. Beograd: Naš dom - L'age d'Homme