Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 2 od 9  
Back povratak na rezultate
Kultura
2013, br. 140, str. 293-309
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/kultura1340293K
Kultura u krizi i kriza kulture - slučaj Srbije
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za sociologiju

Sažetak

Razdoblje kad se jedan model razvoja, organizacije i interpretacije sveta istroši a novi nije nastao označava vreme krize u najširem smislu. Kriza pogađa sve grupe, institucije, organizacije i pojedince na nivou svakodnevnog života. Ona se u početku sagledava kad se otkrije da se određen poredak raspada. U slučaju kulture to znači da ona postaje suprotno od onoga što je bila i da obrasci kulture usmeravaju društvene prakse ka dezintegraciji. Kultura u Srbiji do sada nije bila predmet ozbiljnih razmišljanja. To ilustruje i činjenica nepostojanja temeljne i razvijene strategije u oblasti kulturne politike. U radu se na konkretnim primerima u sferi medija i zabave pokazuje svojevrsna kriza kulture u Srbiji.

Ključne reči

Reference

Božović, R. (2011) Od populizma do estrade. u: Mihailović S. [ur.] Dometi tranzicije od socijalizma ka kapitalizmu, Beograd: Fridrih Ebert Stiftung
Božović, R. (1984) Lavirinti kulture. Beograd: Radnička štampa
Cvetičanin, B., Švob-Đokić, N., Jelić, J. (1982) Kultura i novi međunarodni ekonomski poredak. Beograd: Jugoslovenska komisija za saradnju sa Uneskom
Hamvaš, B. (2006) Psihologija krize. Književnost, 115(1): 192-199
Ilić, M. (1979) Sociologija kulture. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Koković, D. (1993) Zaboravljena kultura. Novi Sad: Svetovi
Koković, D. (1998) Naziranje umetnosti. Novi Sad: Futura publikacije
Koković, D. (2005) Sociologija kulture. Novi Sad: Akademija umetnosti
Koković, D. (2005) Pukotine kulture. Novi Sad: Prometej
Koković, D. (2007) Društvo i medijski izazovi - uvod u sociologiju masovnih komunikacija. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za medijske studije
Morin, E. (1983) Kako izaći iz 20-og stoleća. Zagreb: Globus
Prnjat, B. (2006) Uvod u kulturnu politiku. Novi Sad: Stilos
Scollon, R., Scollon, S.W. (2001) Intercultural communication. Oxford: Blackwell
Švob-Đokić, N., Primorac, J., Jurlin, K. (2008) Kultura zaborava industrijalizacija kulturnih djelatnosti. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk
Tausi, R. (2012) Ekonomika kulture. Beograd: Clio
Trozbi, D. (2012) Ekonomika kulturne politike. Beograd: Clio
Ugrešić, D. (2002) Zabranjeno čitanje. Zagreb: Konzor