Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 9  
Back povratak na rezultate
Teme
2011, vol. 35, br. 4, str. 1575-1602
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
Sabor na kadibogazu - prilog poznavanju graničnih sabora
Narodni muzej, Zaječar

e-adresa: dejkrst@verat.net

Projekat

Održivost identiteta Srba i nacionalnih manjina u pograničnim opštinama istočne i jugoistočne Srbije (MPNTR - 179013)

Sažetak

Rad predstavlja prilog poznavanju fenomena srpsko-bugarskih graničnih sabora na primeru Sabora na planinskom prevoju Kadibogaz između Knjaževca u Srbiji i Belogradčika u Bugarskoj. Uglavnom na osnovu novinskih članaka iz srpske štampe, ali i drugih izvora, Sabor se prati kroz vreme i smešta u istorijski kontekst - razmatra se njegova uloga u određenim makro i mikro političkim i društvenim miljeima. On je složena i slojevita društvena pojava, a analizom su izdvojene njegove četiri funkcije: 1. funkcija susreta ljudi, 2. trgovačka funkcija, 3. zabavna funkcija i 4. politička funkcija. Svaka od njih se posebno razmatra.

Ključne reči

granični sabori; susret ljudi; trgovina; zabava; politika

Reference

*** (1952) Bugarski terorosta ubio našeg graničara na jugoslovenskoj teritoriji. Timok - List za politička i društvena pitanja, Zaječar, br. 34, vol. VIII, 23. avgust 1952, str. 1
*** (1953) Šest bugarskih špijuna osuđeno na kaznu strogog zatvora. Timok - List za politička i društvena pitanja, Zaječar, br. 33, vol. IX, 7. avgust 1953, str. 2
*** (1958) Susret jugoslovenskih i bugarskih građana kod Kadibogaza. Timok - List za politička i društvena pitanja, Zaječar, br. 33, vol. XIV, 22. avgust 1958, str. 1
*** (1958) Jugoslovensko-bugarska državna granica biće otvorena na Vrškoj Čuki 30 i 31 avgusta. Timok - List za politička i društvena pitanja, Zaječar, br. 34, vol. XIV, 29. avgust 1958, str. 1
*** (1958) Susretu na granici prisustvovalo oko 30. 000 građana iz Jugoslavije i Bugarske. Timok - List za politička i društvena pitanja, Zaječar, br. 35, vol. XIV, Zaječar, 5. septembar 1958, str. 1
*** (1959) Saboru na Kadibogazu prisustvovalo preko 20. 000 naših i bugarskih građana. Timok - List za politička i društvena pitanja, Zaječar, br. 33, vol. XV, 21. avgust 1959, str. 2
*** (1959) Timok U nedelju sabor na granici. Timok - List za politička i društvena pitanja, Zaječar, br. 34, vol. XV, 28.avgust 1959, str. 6
*** (1959) Saboru na Vrškoj Čuki prisustvovalo oko 40. 000 ljudi iz Jugoslavije i Bugarske. Timok - List za politička i društvena pitanja, Zaječar, br. 35, vol. XV, 4.septembar 1959, str. 1
*** (1960) Granični sabor građana održan kod Vrške Čuke. Timok - List za politička i društvena pitanja, Zaječar, br. 35, vol. XVI, 2. septembar 1960, str. 2
*** (1960) Sabor na granici. Timok - List za politička i društvena pitanja, Zaječar, br. 36, vol. XVI, 9.septembar 1960, str. 1
*** (1961) Sabor na granici kod Vrške Čuke. Timok - List za politička i društvena pitanja, Zaječar, br. 35, vol. XVII, 1.septembar 1961, str. 1
*** (1961) Susreti i viđenja na ničijoj zemlji. Timok - List za politička i društvena pitanja, Zaječar, br. 35, vol. XVII, 1.septembar 1961, str. 2
*** (1962) Timok Tri sabora na granici. Timok - List za politička i društvena pitanja, Zaječar, br. 29, vol. XVIII, 27.jul 1962, str. 1
*** (1962) Održan pogranični sabor na Kadibogazu. Timok - List za politička i društvena pitanja, Zaječar, br. 32, vol. XVIII, 17.avgust 1962, str. 1
*** (2007) Sporazumenie za novi granični punktove,. Bratstvo, Vestnik na blgarite v Srbija, Niš, br. 2151, vol. XLIX, 29.juni, str. 1
*** Meždunaroden s bor na prohoda Kad Boaz s. Salaš, Blgarija, i s. Novo Korito, Srbija, Materijal o Saboru - 10 godišen jubilej, Kadibogazu. Belogradčik: Opština
*** (1951) Kako se vrši ‘boljševizacija’ Bugarske. Timok - List za politička i društvena pitanja, Zaječar, br. 34, vol. VII, 25. avgust 1951, str. 6
Cvetković, S.S. (2011) Koreni. Torlak - List Zavičajnog društva Timočana-Torlaka, br. 25, vol. IX, Minićevo, 1. mart 2011, str. 24-5
Cvetković, S.S. (2011) Koreni (II). Torlak - List Zavičajnog društva Timočana-Torlaka, br. 26, vol. IX, Minićevo, 1. jun 2011, str. 32-3
D.Đ. (2006) Susret Srba i Bugara. Timok - List za politička i društvena pitanja, Zaječar, br. 3126, 28.jul 2006, str. 10
Đorđević, D. (2004) Tradicionalni bugarsko-srpski sabor. Timok - List za politička i društvena pitanja, Zaječar, br. 3030, 30.jul 2004, str. 4
Đorđević, N. (2007) Elementi vašara, politike i folklora. Torlak - List Zavičajnog društva Timočana-Torlaka, br. 10, vol. V, Minićevo, 1. oktobar 2007, str. 10
F.D. (2002) Mi tamo - oni ovamo. Novine knjaževačke, Knjaževac, br. 44, vol. VIII, jul, str. 7
Krstić, D. (2007) Asfaltiranje puteva u Ošljanu. Torlak - List Zavičajnog društva Timočana-Torlaka, br. 10, vol. V, Minićevo, 1. oktobar 2007, str. 7
Krstić, D. (2008) Međugranični sabor na Kadibogazu. Torlak - List Zavičajnog društva Timočana-Torlaka, br. 14, vol. VI, Minićevo, 1. avgust 2008, str. 1 i 3-5
Krstić, D. (2009) IX Sabor na Kadibogazu. Torlak - List Zavičajnog društva Timočana-Torlaka, br. 18, vol. VII, Minićevo, 1. avgust 2009, str. 1 i 4-5
Krstić, D. (2010) Jubilarni 10. Sabor na Kadibogazu. Torlak - List Zavičajnog društva Timočana-Torlaka, br. 24, vol. VIII, Minićevo, 1. decembar 2010, str. 1
Krstić, D. (2010) 10. jubilarni Sabor na Kadibogazu. Torlak - List Zavičajnog društva Timočana-Torlaka, br. 24, vol. VIII, Minićevo, 1. decembar 2010, str. 10-3
Krstić, D. (2006) Sabor na Kadibogazu. Torlak - List Zavičajnog društva Timočana-Torlaka, br. 5, vol. IV, Minićevo, 1. januar 2006, str. 1 i 5
Krstić, D. (2006) Za Sabor oživeo Kadibogaz. Torlak - List Zavičajnog društva Timočana-Torlaka, br. 7, vol. IV, Minićevo, 1. oktobar 2006, str. 1
Lukić-Krstanović, M. (2007) Antropološki koncept spektakla u mreži rituala, svetkovina i događaja. Glasnik Etnografskog instituta SANU, vol. 55, br. 1, str. 141-155
Milutinović, S. (2001) Međunarodni sabor na Kadibogazu. Novine knjaževačke, Knjaževac, br. 33, vol. VII, jul 2001, str. 7
Nikolić, V. (2005) 4. međunarodni Sabor na Kadibogazu. Torlak - List Zavičajnog društva Timočana-Torlaka, br. 3, vol. III, Minićevo, 1. januar 2005, str. 3
Pavlović, Ž. (2010) Vašar na granici. u: Dimitrijević Miodrag [ur.] Poznati Macaci, Zaječar: Istorijski arhiv Timočka krajina, str. 142-45
Ristić, B. (2004) O diletantskim društvima u Vrbici i Minićevu i izgradnji Vrbice. Torlak - List Zavičajnog društva Timočana-Torlaka, br. 2, vol. II, Minićevo, 1.maj 2004, str. 10-11
S.J. (2001) Obnovljena saradnja suseda. Timok - List za politička i društvena pitanja, Zaječar, br. 2880, 27.jul 2001, str. 3
S.T. (2010) Deseti sabor na Kadibogazu. Nove knjaževačke novine, br. 12, vol. II, 13. avgust, str. 10
Stojiljković, S. (1939) Tradicionalno trodnevno otvaranje granice prema Bugarskoj kod Karaule Kadi Bogaz. Politika, Beograd, br. 11185, vol. XXXVI, 23. VII, str. 4
V.S.B. (2007) Sporazum o novim graničnim punktovima. Torlak - List Zavičajnog društva Timočana-Torlaka, br. 10, vol. V, Minićevo, 1. oktobar 2007, str. 6
Zlatanović, S. (2009) Književno delo Bore Stankovića i Vranje - identitetske strategije, diskursi i prakse. Glasnik Etnografskog instituta SANU, vol. 57, br. 1, str. 51-69