Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 2 od 33  
Back povratak na rezultate
Sabornost
2019, br. 13, str. 143-154
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 20/12/2019
doi: 10.5937/sabornost1913149J
Lica sa mentalnim smetnjama u svetlu odnosa pojedinca i zajednice - psihološko-sociološki i eklisiološki kontekst
Hrišćanski kulturni centar dr Radovan Bigović, Beograd

e-adresa: jevtic.r.aleksandar@gmail.com

Sažetak

Deklaracija o ljudskim pravima iz 1948. godine, nastaje u kontekstu potrebe da se prava čoveka zaštite od tiranije kolektivističkih ideologija, prvenstveno socijalizma i nacizma. Naglašavanje ovih prava je bilo neophodno. Ipak, u današnjici kao da je došlo do potrebe da se tema prava čoveka sagledavana iz perspektive teologije lika Božijeg u čoveku, sada brani od preteranog individualizma i egoizma kome savremeni čovek stremi. Tema dužnosti ili odgovornosti za zajednicu se pokazuje kao nasušna potreba. Time je prostor za traženje odgovora na pitanje odnosa pojedinca i zajednice otvoren. U ovom slučaju, predmet naše pažnje su mentalno oboleli i njihova interakcija sa okolinom, u psihološko-sociološkom i eklisiološkom kontekstu.

Ključne reči

Reference

*** Constitution of WHO: Principles. Preuzeto 05. 01. 2019. sa https://www.who.int/about/mission/en
*** Mental disorders. Preuzeto 05. 01. 2019. sa https://www.who.int/mental_health/management/en
Bigović, R. (2011) The Orthodox Church in 21st century. Belgrade: Konrad Adenauer
Bogoslov Grigorije, sveti (2001) Beseda na Bogojavljenje. u: A. Jevtić [ur.] Praznične besede, Trebinje: Manastiri Hilandar, str. 43-63
Čiplić, S., Đuričić, M., Bulatović, I., Spasojević, D. (2010) Ljudska prava i medicina. Vojnosanitetski pregled, vol. 67, br. 9, str. 771-773
Ignjatijef, M. (2006) Ljudska prava kao politika i idolokoplonstvo. Beograd: Službeni glasnik
Janaras, H. (2000) Filosofija iz novog ugla. Vrnjačka Banja: Bratstvo Sv. Simeona Mirotočivog
Janković, N., Jovanović, A. (2007) Mentalno zdrava ličnost i teorije ličnosti. u: M. Jašović-Gašić, D. Lečić-Toševski [ur.] Psihijatrija - udžbenik za studente medicine, Beograd: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, str. 10-16
Jevtić, A. (2002) Asketika. Beograd-Srbinje-Valjevo: Hrišćanska misao
Lacan, J. (1938) Family complexes in the formation of the individual. Preuzeto 03. 01. 2019. sa http://www.lacaninireland.com/web/wp-content/uploads/2010/06/FAMILY-COMPLEXES-IN-THE-FORMATION-OF-THE-INDIVIDUAL2.pdf
Ludovikos, N. (2011) Podvig zajedništva. Cetinje: Cetinjski manastir
Ljubičić, M.M. (2016) Identitet (i) mentalna bolest - analiza priča specijalnih pacijenata o sebi i drugima. Beograd: Čigoja štampa
Mandzaridis, G., Julics, V., Petrui, J., Dzumakas, N. (2010) Teme hrišćanske etike. Kragujevac: Kalenić
Ministarstvo zdravlja-Republika Srbija (2013) Zakon o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama - sa pravilnicima. Sl. glasnik RS, br. 45
Montessori, M. (1949) The absorbent mind. Adyar, Madras, India: Theosophical publishing house
Sas, T. (2008) Mentalna bolest kao mit - psihijatrija i kršenje ljudskih prava. Beograd: Clio
Šijaković, B. (2000) Svetost i Odgovornost. Cetinje: Svetigora, str. 77-83
United Nations General Assembly (1948) United Nations Universal Declaration of Human Rights. http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf
Vasiljević, M. (2009) Postoji li biohemija slobode?. Bogoslovlje, 1: 95-134
Volpert, L. (2009) Depresija - maligna tuga. Beograd: Odiseja
Yannaras, C. (2011) Relational Ontology. Brookline, Massachusetts: Holy Cross Orthodox Press
Zizijulas, J. (2011) Zajednica i drugost. Požarevac: Odbor za prosvetu i kulturu Eparhije požarevačko-braničevske
Ziziulas, J.D. (1998) O ljudskoj sposobnosti i nesposobnosti, bogoslovsko istraživanje ličnosti. Beograd: Hilandarski fond