Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 6 od 33  
Back povratak na rezultate
Kultura
2017, br. 154, str. 414-434
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/10/2017
doi: 10.5937/kultura1754414R
Ka novim vidovima kolektiviteta - superstrukcija i modelovanje lokalne kulturne scene
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

Sažetak

U kontekstu velikih podela u kojima beogradska kulturna scena reprodukuje postojeće društvene odnose, evidentna je njena rasparčanost i fokus na različitim, više ili manje upadljivim pokušajima izdvojenih entiteta da se održe i konsoliduju, bez obzira i možda baš usled slabljenja drugih. Tako indukovani odnosi rezultuju visokim stepenom razjedinjenosti, koja održava sistem iz kojeg je iznikla. U istrajavanju mnogih samostalnih organizovanja stižemo do negacije samoorganizovanosti u polju. Stoga se pitanje šta je to samoorganizovana kulturna scena nužno koriguje kondicionalom: šta bi ona mogla biti? Zbog čega bi postojala, kako bi nastajala, na kakvim principima bi funkcionisala? Više beogradskih umetnika/ca i radnika/ca u kulturi učestvovalo je u seriji polustrukturisanih intervjua usmerenih ka artikulaciji novog konstrukta. Njihovi odgovori, uz potcrtavanje svih preklapanja i mimohoda, polazište su analize u kojoj se ispituju potrebe uključenih aktera, kao i mogućnosti modelovanja samoorganizovane beogradske kulturne scene.

Ključne reči

samoorganizovana scena; dijalog; zajednica; socio­kulturalne prakse; operativni principi; pluralitet; ideološka konzistentnost

Reference

Agamben, G. (2007) The coming community. London-Minneapolis: University of Minnesota Press
Borgen, M. (2013) The inner and outer form of self-organisation. u: Herbert S.; Karlsen A.S. [ur.] Self-organised, London, UK: Open editions, 2013, pp. 3749
Davies, A., Dillemuth, S., Jakobsen, J. (2006) There is no alternative: The future is self-organised. u: Montmann N. [ur.] Art and its Institutions: Current Conflicts, Critique and Collaborations, Black Dog, Part 1, (2006), pp. 176-178
Davies, A., Dillemuth, S., Jakobsen, J. (2013) There is no alternative: The future is self-organised. u: Herbert S.; Karlsen A.S. [ur.] Self-organised, London: Open editions, Part 2, (2013), pp. 27-36
Deleuze, G., Guattari, F. (2004) A thousand plateaus: Capitalism and schizophrenia. London: Continuum, transl. Massumi, B
Derida, Ž. (2001) Politike prijateljstva. Beograd: Beogradski krug
Drabble, B. (2013) On de-organisation. u: Herbert S.; Karlsen A.S. [ur.] Self-organised, London: Open editions, 2013
Herbert, S., Karlsen, A.S., Blamey, D. (2013) Foreword. u: Herbert S.; Karlsen A.S. [ur.] Self-organised, London: Open editions, 2013
Karau, S.J., Williams, K.D. (1993) Social loafing: A meta-analytic review and theoretical integration. Journal of Personality and Social Psychology, 65(4): 681-706
Kennedy, D. (2001) Parent, Child, Alterity, Dialogue. Philosophy Today, 45(1): 33-42
Ristić, I. (2010) Početak i kraj kreativnog procesa. Beograd: Hop. La!
Ristić, I., Škorc, B., Mandić, T. (2016) Novelty and coherence in group creative processes. Psihologija, vol. 49, br. 3, str. 213-229
Runco, M. A., Okuda, S. M. (1991) The instructional enhancement of the flexibility and originality scores of divergent thinking tests. Applied Cognitive Psychology, 5(5): 435-441
Sawyer, R. K., DeZutter, S. (2009) Distributed creativity: How collective creations emerge from collaboration. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 3(2): 81-92
Superflex, Bradley, W., Hannula, M., Ricupero, C. (2006) Self-organisation/Counter-economic strategies. New York, NY: Sternberg Press
Verwoert, J. (2013) All the wrong examples. u: Herbert S.; Karlsen A.S. [ur.] Self-organised, London: Open editions, 2013, pp. 122-134