Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 8 od 33  
Back povratak na rezultate
Medicinski glasnik Specijalne bolnice za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma 'Zlatibor'
2017, vol. 22, br. 66, str. 110-119
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 13/11/2017
doi: 10.5937/medgla1766110S
Creative Commons License 4.0
Procena zdravlja zajednice na nivou Doma zdravlja Rakovica - ciljevi i mogućnosti
anema
bDom zdravlja 'Rakovica', Beograd

e-adresa: nada.s@t-com.me

Sažetak

Procena zdravstvenog stanja stanovništva je osnova za rešavanje problema zdravlja zajednice. Za ovaj prvi korak u rešavanju problema zdravlja neophodni su odgovarajući podaci. Osnova za registrovanje zdravstvenih podataka je zdravstvena dokumentacija. Cilj rada je da utvrdi značaj i mesto procene zdravstvenog stanja u zajednici prema dostupnoj literaturi iz ove oblasti. Analizirana je dostupna literatura u oblasti socijalne medicine i zdravstvene statistike, prosvećena proceni zdravlja u zajednici. Podaci potrebni za utvrđivanje zdravstvenog stanja mogu se odnositi na mnoge karakteristike. Do podataka se može doći: pregledom raspoložive zdravstvene evidencije i životnih statističkih podataka. Analiza podataka vrši se u odnosu na pojedinca, porodicu, grupu ili celu društvenu zajednicu. Na osnovu analize i procene zdravstvenog stanja mogu se započeti aktivnosti na planiranju preventivnih mera koje treba da se sprovode. Radi evaluacije plana prevencije potrebno je odabrati i sakupiti odgovarajuće podatke za evaluaciju. U analizi i evaluaciji učestvuju pojedinci u saradnji sa timom za zdravstvenu negu doma zdravlja za nivo opštine Rakovica. Na osnovu dobre procene zdravstvenog stanja moguće je sačiniti odgovarajuće planove aktivnosti zaštite zdravlja zajednice.

Ključne reči

Reference

Anđelski, H., Komljenović, G. (2015) Socijalna medicina sa zdravstvenom statistikom i bioinformatikom praktikum. Beograd: Visoka medicinska škola strukovnih studija 'Milutin Milanković'
Janjić, M., Šćepanović, A., Anđelski, H. (2016) Socijalna medicina i medicinska ekologija. Beograd: Visoka medicinska škola strukovnih studija 'Milutin Milanković'
Janjić, M., i sar. (2016) Socijalna medicina i medicinska ekologija. Beograd: Visoka medicinska škola strukovnih studija Milutin Milanković
Šćepanović, A., Janjić, M., Bogunović, N. (2015) Prirodna sredina i zdravlje. Zdravstvena zaštita, vol. 44, br. 6, str. 39-44
Timotić, B., Janjić, M. (2004) Primarna zdravstvena zaštita. Beograd: Elit medisa
Timotić, B., Janjić, M., Bašić, S., Jović, S.J., Milić, Č.T. (2000) Socijalna medicina. Beograd: Velarta