Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:18

Sadržaj

članak: 9 od 103  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 63, br. 3, str. 119-129
Zavarivanje debelozidnog čelika u uskom žljebu
aUniverzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Inovacioni centar
bInstitut Goša, Beograd
cKonMat ltd, Belgrade
dUniverzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

e-adresaarjovicic@mas.bg.ac.rs, bnebojsa.pantelic@varsistem.co, dsimon.sedmak@yahoo.com, cpavlovic_danijel@yahoo.com, ez.strabacki@konmat.com, fopopovic@mas.bg.ac.rs, grprokic@mas.bg.ac.rs
Ključne reči: zavarivanje; uski žljeb; softverski kontrolisan luk; ušteda dodatnog materijala
Sažetak
Smanjenje otvora žljeba može značajno doprineti efikasnosti zavarivanja i produktivnosti teških metalnih konstrukcija Uobičajena je upotreba uglova žljeba od 45° i 60°. Smanjenje ugla otvora žljeba smanjuje potreban broj zavara, čime se smanjuje trajanje zavarivanja, potrošnja materijala za ispunu i zaostali naponi i deformacije. Međutim, smanjivanje ugla žljeba dovodi do određenih poteškoća. Teško je kontrolisati luk u uskom žljebu, što može dovesti do problema sa kvalitetom spoja. U ovom radu je prikazano zavarivanje sučeonih spojeva od čelika debljine 22 mm sa uglom žljeba od 20°. Zavarivanje je izvršeno korišćenjem MAG postupkom zavarivanja, uz softversku kontrolu luka.
Reference
*** (2012) Zavarivanje i srodni postupci - preporuke za pripremu spoja - deo 1 - ručno elektrolučno zavarivanje topivom elektrodom, elektrolučno zavarivanje u zaštitnom gasu sa topivom elektrodnom žicom, gasno zavarivanje, TIG zavarivanje i zavarivanje čelika s. SRPS EN ISO 9692 - 1/
*** (2015) Zavarivanje - spojevi zavareni topljenjem na čeliku, niklu, titanu i njihovim legurama (isključujući zavarivanje snopom) - nivoi kvaliteta nepravilnosti. SRPS EN ISO 5817/
*** (2017) Brošura: WiceFusion: Strikingly fast MIG welding. Lahti, Finland: Kemppi Oy
*** (2017) Brošura: WicePenetration: Exceptionally stable welding arc. Lahti, Finland: Kemppi Oy
Bajić, B. (1988) Elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnog i aktivnog gasa. Lendava, Slovenija: Gorenje - Varstroj
Jernstrom, P., Saarivirta, H., Uusitalo, J. (2016) Kemppi's Reduced Gap Technology (RGT) challenges conventional joint design principles. Lahti, Finland: Kemppi Oy
Popović, O., Prokić, C.R. (2016) Postupci zavarivanja. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zzk1803119J
objavljen u SCIndeksu: 25.10.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka