Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 8 od 152  
Back povratak na rezultate
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
2019, vol. 147, br. 5-6, str. 380-385
jezik rada: engleski
vrsta rada: članak
objavljeno: 02/08/2019
doi: 10.2298/SARH190111033M
Krivična odgovornost za medicinsku grešku u sudskoj praksi Srbije
Prvi osnovni sud u Beogradu, Beograd

Sažetak

U oblasti zaštite i poboljšanja zdravlja ljudi postoji poseban značaj zakonitog, efikasnog, redovnog, profesionalnog i pravovremenog pružanja medicinske zaštite, obavljanja drugih zdravstvenih usluga, ili jednostavno pružanja medicinske pomoći ili nege. Na taj način se ostvaruje bitna društvena funkcija, kao i zaštita Ustavom proklamovanog prava na fizički i mentalni integritet ljudi. Međutim, pogoršanje zdravlja pojedinca usled medicinske greške je moguće u procesu pružanja medicinske pomoći ili pomoći bilo koje druge zdravstvene delatnosti. Ako se radi o gruboj medicinskoj grešci, nepropisnom ponašanju bilo koje druge vrste ili grubom kršenju pravila struke, zbog čega postoji mogućnost pogoršanja zdravlja pojedinca ili više osoba, onda postoji krivično delo medicinske greške za koje zakon predviđa odgovornost i kažnjivost. Ovaj članak govori o teorijskom i praktičnom značaju, društvenoj opasnosti i rasprostranjenosti ovog krivičnog dela i o kaznenoj politici sudova u Republici Srbiji, pored mnogih članaka u pisanim i elektronskim medijima koji izazivaju veliku pažnju javnosti i grube komentare.

Ključne reči

zdravlje; krivično delo; odgovornost; krivična sankcija; politika krivičnog gonjenja; kaznena politika sudova

Reference

*** (2005-2016) Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 85(2005), 88 (2005), 107 (2005), 72 (2009), 111 (2009), 121 (2012), 104 (2013), 108 (2014) and 94 (2016)
*** (2005-2016) Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 and 94/2016
Statistical Office of the Republic of Serbia (2009) Monthly Statistical Bulletin, Belgrade, No. 502
Statistical Office of the Republic of Serbia (2013) Monthly Statistical Bulletin, Belgrade, No. 576
Statistical Office of the Republic of Serbia (2014) Monthly Statistical Bulletin, Belgrade, No. 588
Statistical Office of the Republic of Serbia (2015) Monthly Statistical Bulletin, Belgrade, No. 603
Statistical Office of the Republic of Serbia (2010) Monthly Statistical Bulletin, Belgrade, No. 514
Statistical Office of the Republic of Serbia (2010) Monthly Statistical Bulletin, Belgrade, o. 529
Statistical Office of the Republic of Serbia (2011) Monthly Statistical Bulletin, Belgrade, No. 546
Statistical Office of the Republic of Serbia (2012) Monthly Statistical Bulletin, Belgrade, No. 558
Statistical Office of the Republic of Serbia (2009) Monthly Statistical Bulletin, Belgrade, No. 490