Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 30  
Back povratak na rezultate
Čitalište
2014, vol. 13, br. 25, str. 2-10
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 11/06/2016
Društvo jugoslovenskih bibliotekara - delovanje i dometi

Sažetak

Cilj rada je da se prikaže istorijski razvoj Društva jugoslovenskih bibliotekara, koje je u periodu između dva svetska rata predstavljalo najvažniju stalešku i strukovnu organizaciju u oblasti bibliotečke delatnosti. U prvom delu rada opisan je razvoj bibliotečkog zakonodavstva kroz pojedinačne akte, nastale pre osnivanja Društva jugoslovenskih bibliotekara, a u drugom delu osnivanje i njegov rad. Treći deo rada osvetljava doprinos Društva jugoslovenskih bibliotekara razvoju bibliotečke delatnosti. Naime, kroz rad Prvog i Drugog kongresa vidljiva je želja da se bibliotečka delatnost u Kraljevini Jugoslaviji uredi prema međunarodno važećim standardima. Četvrti deo rada posvećen je radu Društva u periodu pre Drugog svetskog rata i postepenom gašenju njegovih aktivnosti. U radu je dat i osvrt na ličnosti koje su, vođene idejama definisanim u okviru aktivnosti Društva jugoslovenskih bibliotekara, doprinele razvoju bibliotečke delatnosti, čak i u periodu posle Drugog svetskog rata.

Ključne reči

Društvo jugoslovenskih bibliotekara; istorijat; značaj; Srbija; bibliotekarstvo; 1918-1941; pravila Društva jugoslovenskih bibliotekara; obrazovanje bibliotekara; međunarodna saradnja