Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 13  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 50, br. 1-2, str. 75-89
Integrisani monitoring zoonotskih alimentarnih patogena u lancu mesa
Institut za higijenu i tehnologiju mesa, Beograd

e-adresaivann@inmesbgd.com
Ključne reči: zoonoze; kontaminirana hrana; zoonotski alimentarni patogeni; antimikrobna rezistencija; modularni pristup
Sažetak
Zoonoze su oboljenja ili infekcije koje su prenosive sa životinja na ljude. Ove bolesti mogu da nastanu direktno preko životinja, ali su najčešće stečene ingestijom kontaminirane hrane. Težina ovih oboljenja kod ljudi može da varira od blagih simptoma do stanja koja ugrožavaju život. Iako različita hrana može da bude izvor alimentarnih oboljenja, meso i proizvodi od mesa predstavljaju važne izvore infekcija ljudi, sa zoonotskim alimentarnim patogenima: Salmonella spp., Campylobacter jejuni/coli, Yersinia enterocolitica, VTEC E. coli (uključujući E. coli O157:H7) i, do određenog stepena, Listeria monocytogenes. Najčešći sled događaja koji dovodi do alimentarnih oboljenja preko mesa, uključuje zdrave životinje koje se koriste za proizvodnju hrane, kao nosioce patogena; ovi mikroorganizmi se fekalno izlučuju i posledično dospevaju do ljudi u toku proizvodnje, rukovanja i konzumiranja mesa i proizvoda od mesa. Radi sprečavanja nastajanja zoonotskih oboljenja, važno je da se identifi kuju životinje i hrana koji predstavljaju glavne izvore infekcije. Direktiva o zoonozama (2003/99/EC) pokriva prikupljanje, ocenjivanje i izveštavanje o: zoonozama, zoonotskim agensima, antimikrobnoj rezistenciji, alimentarnim oboljenjima i epidemiološkim istragama u zemljama članicama EU. Zoonotski patogeni u hrani, uključujući meso, treba da budu kontrolisani preko kompletnog, kontinuiranog sistema od farme do trpeze (tj. Longitudinalno i integrisano osiguranje bezbednosti - LISA), pri čemu treba da se uzme u obzir ne samo ocena rizika, već takođe tehničke mogućnosti, stav/ponašanje potrošača i ekonomska opravdanost. To znači da koncept integrisanog monitoringa u svim glavnim fazama duž lanca mesa treba da bude primenjen kroz modularni pristup: 1. farma (pre-harvest), 2.klanica (harvest), i 3. prerada mesa-distribucija- maloprodaja-potrošač (post-harvest). Ovakav pristup uključuje uzorkovanje, testiranje i izveštavanje o učestalosti patogena u ova, tri glavna proizvodna modula. Od najvećeg je značaja kontrolisanje direktne i indirektne fekalne kontaminacije trupova, u klanici, kroz efikasnu primenu GHP/GMP i HACCP - baziranih menadžment sistema za procesnu higijenu.
Reference
*** (2003) Outbreaks in the Framework of Directive 2003/99/EC. EFSA Journal, 257, 1-46
*** (2007) TESSy (The European Surveillance System). European Centre for Disease Prevention and Control. ECDC, http://ecdc.europa.eu/documents/pdf/TESSy workgroup.pdf (access on 5th May, 2009)
*** (2006) Risk assessment and risk mitigation options of salmonella in pig production. EFSA Journal, 341, 1-131
*** (2005) Commission Regulation (EC) No 1003/2005 of 30 June implementing Regulation (EC) No 2160/2003 as regards a Community target for the reduction of the prevalence of certain salmonella serotypes in breeding flocks of Gallus gallus and amending Regulation
*** (2005) Commission Regulation (EC) No 2073/2005 of 15 November 2005 on microbiological criteria for foodstuffs. Office Journal EU
*** (2002) Regulation EC No 178 of the European Parliament and of the Council of 28 January laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety. Office Journal EU, L 031, str. 0001-0024
*** (2002) Directive 2003/99/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the monitoring of zoonoses and zoonotic agents. Official journal of the European communities, L 345/1
EEC (1990) Council Decision 90/424/EEC of 26 June 1990 on expenditure in the veterinary field
EFSA (2009) The community summary report on trends and sources of zoonoses and zoonotic agents in the European Union in 2007. EFSA Journal, 223, 1-217
European parliament and the Council (2003) Commission Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003, on the control of salmonella and other specified food-borne zoonotic agents
Norrung, B., Bunčić, S. (2008) Microbial safety of meat in the European Union. Meat Science, 78(1-2): 14
WHO (1980) Report of the WHO/WAVFH Round Table Conference on the Present Status of the Salmonella Problem (Prevention and Control). Bilthoven, the Netherlands, WHO/VPH/81.27
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 21.07.2009.