Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 3 od 9  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 51, br. 4, str. 219-233
Prilike u centralnim oblastima stare Srbije krajem XVIII i početkom XIX veka
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Studijska grupa za istoriju

e-adresaslavisa.nedeljkovic@filfak.ni.ac.rs, milos.djordjevic@filfak.ni.ac.rs, aleksa.popovic@filfak.ni.ac.rs
Ključne reči: Arbanasi; zulumi; Osmansko carstvo; ratovi; srpski narod; Stara Srbija; čitluk-sahibijski sistem
Sažetak
Kroz čitav XVIII vek, Osmanskim carstvom divljala je anarhija čije su posledice direktno pogađale hrišćanske podanike, koji su osećali sve veću imovinsko-pravnu nesigurnost. Turska centralna vlast gotovo da nije ni postojala. Iako je Porta više puta pokušavala da, nizom fermana i berata, obuzda anarhiju i separatističke pokrete, malo šta je bilo postignuto na tom planu. U godinama nakon Velike seobe, počelo je naseljavanje arbanaških plemena iz planinskih oblasti severne Albanije. Podržavani od osmanskih vlasti, Arbanasi su u narednim decenijama središnje oblasti Stare Srbije pretvorili u poprište feudalne i plemenske anarhije i krvavog razračunavanja sa srpskim pravoslavnim življem.
Reference
Abou-el-Haj, R.A. (1969) The Formal Closure of the Ottoman Frontier in Europe: 1699-1703. Journal of the American Oriental Society, 89(3): 467
Ágoston, G. (2011) The Ottoman Wars and the Changing Balance of Power along the Danube in the Early Eighteenth Century. u: Pešalj J.; Samardžić N.; Ingrao Ch. [ur.] The Peace of Passarowitz, 1718, Indiana: Purdue University Press, 93-108
Arhiv Srbije, Ministarstvo inostranih dela, Inostrano odeljenje (1847) Načelstvo Čačanskog okruga - Popečiteljstvu inostranih dela. Čačak, f V, r 58, No 5067, 22. oktobar 1847. Objavljeni izvori
Arhiv Srbije, Ministarstvo inostranih dela, Inostrano odeljenje (1847) Načelstvo Kruševačkog okruga - Popečiteljstvu inostranih dela. Kruševac, f V, r 58, No 4885, 30. novembar/12. decembar 1847
Arhiv Srbije, Knjaževa Kancelarija (1822) Janićije Radović - knezu Milošu Obrenoviću. Jagodina, XII, br. 190, 10/22. avgust 1822
Bataković, D., prir. (1988) Savremenici o Kosovu i Metohiji 1852-1912. Beograd: Srpska književna zadruga
Berenger, J. (2014) The Habsburg Empire 1700-1918. New York City: Routledge
Bogdanović, D. (1985) Knjiga o Kosovu. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
Braubach, M. (1962) Die Geheimdiplomatie des Prinzen Eugen von Savoye. Köln: Springer Fachmedien, 9-41
Čemerikić, M. (1937) Trgovina, zanatstvo, industrija i kreditne ustanove od 1875 do 1937. godine. u: Jovanović A. [ur.] Spomenica dvadesetpetogodišnjice oslobođenja Južne Srbije, Skoplje: Skopsko naučno društvo, 692-693
Gavrilović, M. (1909) Miloš Obrenović. Beograd: Srpska književna zadruga, knjiga III
Gravije, G. (1995) Stara Srbija i Albanija. Priština: Jedinstvo
Heppner, H. (2019) The treaties of Požarevac and their impact on Europe. Istraživanja, br. 30, str. 87-96
Jagodić, M. (2016) Srbija i Stara Srbija (1839-1868) nasleđe na jugu. Beograd: Istorijski institut
Lutovac, M. (1955) Gora i Opolje. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
Ljušić, R. (2011) Vujkina vrata - hronika podgorskog sela Istok. Beograd: Freska, Prvi deo
Mitrović, M. (1988) Podaci o Srbiji u protokolima Dvorskog ratnog saveta u Beču (1717-1740). Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
Nušić, B. (1986) Kosovo, opis zemlje i naroda. Beograd: Prosveta
Parvev, I. (2010) 'Krieg der Welten' oder 'Balance of Power': Europa und die Osmanen, 1300-1856. u: Dingel I.; Schnettger M. [ur.] Auf dem Weg nach Europa: Deutungen, Visionen, Wirklichkeiten, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 131-146
Pavlović, S.K. (2001) Istorija Balkana. Beograd: Clio
Pešalj, J. (2015) The Distinctiveness of the Habsburg-Ottoman Border in the Eighteenth Century. u: Baramova M.; Boykov G.; Parvev I [ur.] Bordering Early Modern Europe, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 21-38
Radonjić, J. (1950) Rimska kurija i južnoslovenske zemlje od XVI do XIX veka. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
Roider, K.A. (1982) Austria's Eastern question: 1700-1790. Princeton: Princeton University Press, 1700-1790
Rot, H. (1996) Kosovski iskoni. Beograd: Nikola Pašić
Samardžić, N. (1985) Savremena štampa o Velikoj seobi Srba. Istorijski časopis, XXXII, 81-86
Samardžić, N. (1990) Velika seoba Srba 1690. u: Tri veka seobe Srba, Priština: Jedinstvo
Samardžić, N. (2011) The Peace of Passarowitz, 1718: An introduction. u: Pešalj J.; Samardžić N.; Ingrao Ch. [ur.] The Peace of Passarowitz, 1718, Indiana: Purdue University Press, 9-37
Samardžić, R., ur., i dr. (1989) Kosovo i Metohija u srpskoj istoriji. Beograd
Slijepčević, Đ. (1983) Srpsko-arbanaški odnosi kroz vekove sa posebnim osvrtom na novije vreme. Hilmestir: Samizdat
Stojančević, V. (1994) Srbi i Arbanasi 1804-1912. Novi Sad: Prometej
Stojančević, V. (1971) Južnoslovenski narodi u Osmanskom carstvu od Jedrenskog mira 1829. do Pariskog kongresa 1856. godine. Beograd: Izdavačko-štamparsko preduzeće PTT
Stojančević, V. (1999) Istorijski pregled progona i nestajanja Srba u Metohiji i na Kosovu za vreme turske uprave (do 1912). Dobrovoljački glasnik, 13(IX), 90-98
Šešum, U. (2017) Srbija i Stara Srbija (1804-1839). Beograd: Filozofski fakultet
Terzić, S. (1997) Stara Srbija - nastanak imena i znanja o njoj do 1912. Istorijski časopis, XLII-XLIII, 91-110
Urošević, A. (1965) Kosovo. Beograd: Naučno delo
Vasiljević, H.J. (1905) Arnautski pokret u XIX veku. Ratnik, 59 (4), 59 (5-6), 495-510, 637-668
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ZRFFP51-30745
primljen: 06.02.2021.
prihvaćen: 21.12.2021.
objavljen u SCIndeksu: 28.01.2022.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka