Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 5 od 9  
Back povratak na rezultate
2018, br. 46, str. 273-290
Srpski narod u Staroj Srbiji (1839-1846)
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

e-adresaaleksandar.m.savic@f.bg.ac.rs
Projekat:
Srpska nacija - integrativni i dezintegrativni procesi (MPNTR - 177014)

Ključne reči: Osmansko carstvo; Stara Srbija; Hatišerif od Gilhane; tanzimatske reforme; Arnauti; zulumi; pobune; Kneževina Srbija
Sažetak
U radu je dat pregled dešavanja u Staroj Srbiji u periodu od proklamovanja Gilhanskog hatišerifa (1839) do početka sprovođenja tanzimatskih reformi (1845/6). Rad je napisan najvećim delom na osnovu neobjavljene arhivske građe srpskog porekla, objavljenih izvora srpske i britanske provenijencije, domaće i strane štampe i relevantne literature. Akcenat u radu je stavljen na položaj srpskog naroda u Staroj Srbiji, koji je prvih godina nakon proklamovanja reformskog akta bio suočen sa gotovo svakodnevnim arbanaškim zulumima. U ovakvim okolnostima mnoge srpske familije sa ovih prostora često su prebegavale u Kneževinu Srbiju da bi sačuvale svoj život i čast.
Reference
*** (2002) Istorija Osmanskog carstva. Beograd: Klio, Priredio Robert Mantran
Andrejević, S. (2003) Niške bune. Oslobodilački pokreti od 1833. do 1842. godine. Niš: Prosveta
Jagodić, M. (2015) Failed conspiracy: Organisation and preparation of the Serbian uprising against Ottoman rule in 1840–1841. Limes plus, vol. 12, br. 3, str. 39-62
Jagodić, M. (2016) Srbija i Stara Srbija (1839-1868). Nasleđe na jugu. Beograd: Evoluta
Ljušić, R. (2011) Vujkina vrata. Hronika podgorskog sela Istok. Beograd: Freska, Prvi deo
Nedeljković, S. (2012) Srpski narod na Kosovu i Metohiji od Grčkog ustanka do proglašenja Hatišerifa od Gilhane (1821-1839). Srpske studije, 255-277; 3
Nedeljković, S. (2014) Ustanak Arbanasa protiv turskih vlasti u Skopskom i Kosovskom pašaluku 1844. godine (pobuna Derviš-cara). Istraživanja, br. 25, str. 249-260
Ortajli, I. (2004) Najduži vek imperije. Beograd: Srpska književna zadruga
Shaw, S., Shaw, E.K. (1977) History of the Ottoman Empire and Modern Turkey II. Reform, Revolution and Republik: The Rise of Modern Turkey. Cambridge: Cambridge University Press, 1808-1975
Slaviša, N. (2012) Učešće Arbanasa u gušenju Niške bune 1841. godine. u: Videnović Radomir [ur.] Ustanci i pobune Srba u Turskoj u XIX veku (povodom 170 godina od izbijanja Niške bune), Zbornik radova, Niš: Filozofski fakultet, 7-23
Stojančević, V. (1971) Južnoslovenski narodi u Osmanskom carstvu od Jedrenskog mira 1829. do Pariskog kongresa 1856. godine. Beograd: Izdavačko-štamparsko preduzeće PTT
Stojančević, V. (2008) Istorijska prošlost Srba u Metohiji od kraja XVIII veka do srpsko-turskih ratova 1876-1877/78. Vlasotince: Društvo za očuvanje kulturnog nasleđa i tradicionalnih vrednosti vlasotinačkog kraja
Šešum, U. (2017) Srbija i Stara Srbija 1804-1839. Beograd: Filozofski fakultet
Todorovski, G. (1984) Reformite na golemite evropske sili vo Makedonija (1829-1909)1. Reformite vo Makedonija do Ilindenskoto vostanie. Skopje: Studenski zbor
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina1846273S
objavljen u SCIndeksu: 14.03.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka