Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 9 od 21  
Back povratak na rezultate
Fizička kultura
2002, vol. 56, br. 1-4, str. 63-73
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Predlog normativa prostora za nastavu fizičkog vaspitanja sa aspekta kategorizacije škola u Srbiji
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Sažetak

Na uzorku 926 škola izvršeno je istraživanje s ciljem da se provere i objektivno utvrde materijalni uslovi za realizaciju nastave fizičkog vaspitanja. Procena je izvršena sa aspekta kategorizacije škola u uzorku. Škole su podeljene u 24 regiona i svrstane u 6 kategorija i 5 podkategorija. Kao valorizacioni kriterijum uzeto je postojanje pojedinih prostora u objektu za nastavu fizičkog vaspitanja. Na ispitivanom uzorku konstatovano je da u većini škola u Srbiji ne postoji usaglašenost uslova za realizaciju nastave fizičkog vaspitanja, sa važećim normativima. Navedeni nalaz naveo je autora da predloži minimum neophodnog prostora za nastavu fizičkog vaspitanja zasnovanom ma relevantnim zahtevima iz naučne i stručne literature ove oblasti, odgovarajućim pedagoškim, higijenskim i drugim normativima, odnosno zaključcima iz prakse. Osim toga, istraživanje je ukazalo da u 7,2% škola objekti za nastavu fizičkog vaspitanja ne postoje, u 25,4% nastava se realizuje u školskom dvorištu bez pratećih prostora, a u 53,9% postojeći objekti su u jako lošem stanju. Za ove škole date su konkretne mere u vidu predloga za realizaciju nastave i kreiranja školskog prostora u datim uslovima.

Ključne reči

Reference

*** (1990) Valorizacija efekata programa u fizičkoj kulturi. Novi Sad
Dmitrović, P. (1999) Školska pedagogija. Srpsko Sarajevo: Filozofski fakultet
Društvo pedagoga fizičke kulture Srbije (2000) Novi duh obrazovanja. Beograd
Đorđević, J.Đ. (1997) Nastava i učenje u savremenoj školi. Beograd: Učiteljski fakultet
Đurović, A.T. (1999) Kosmološka traganja za novom školom: Modernizacijski izazovi u sistemu srednjoškolskog obrazovanja u Beogradu 1800-1905. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Harabugi, G.D. (1974) Teorii i metodika fizičeskogo vospitanija. Moskva: Fizkul'tura i sport
Havelka, N.N. (2000) Učenik i nastavnik u obrazovnom procesu. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Ivančević, S. (1980) Osavremenjivanje i intezifikacija školskog fizičkog vaspitanja, putevi i mogućnosti daljeg unapređenja fizičke kulture u SR Srbiji. Beograd
Krstić, D. (1990) Učenje i razvoj - pedagoška psihologija. Beograd: Savremena administracija
Lumkin, A. (1987) Fizičko vaspitanje kao dinamički proces. Fizička kultura, br. 4
Marković, M., Alaupović, B. (1987) Modeli fizičke kulture. Zagreb: Republička samoupravna interesna zajednica fizičke kulture Hrvatske
Matić, M., Bokan, B. (1990) Fizičko vaspitanje - uvod u stručno-teorijsku nadgradnju. Novi Sad: OKO
Matić, M. (1992) Teorija fizičke kulture. Beograd: Fakultet fizičke kulture
Matić, M., i dr. (1988) Prostori i pribori za fizičko vaspitanje. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu
Ministarstvo za šolstvo in šport (1999) Prostori za športno vzgojo za osnovno šolo. Slovenija
Petrović, Z., Kebin, V., Ban, D. (1995) Kategorizacija školskih objekata za fizičko vaspitanje. Fizička kultura, vol. 49, br. 3-4, str. 249-254
Petrović, Z. (1993) Objekti fizičke kulture - školski objekti. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu
Radojević, J., Radisavljević, L., Arunović, D., Bokan, B. (1997) Usklađenost programa fizičkog vaspitanja sa uslovima realizacije. Fizička kultura, vol. 51, br. 1, str. 22-28
Spaziosport (1995) Gli impianti sportivi e il ouardo normativo. Italia
Višnjić, D. (1996) Nastava fizičkog vaspitanja od V-VIII razreda osnovne škole: Priručnik za studente, nastavnike i profesore. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva