Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP
2007, vol. 11, br. 1-2, str. 9-14
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 03/12/2007
Osmotske sušare za preradu hrane
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

Projekat

Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. BTN-341002B: Proizvodi od sušenog voća

Sažetak

U radu su prikazani mogući načini kontakta hrane i rastvora pri osmotskom sušenju. Tehnologija sušenja je definisana u zavisnosti od toga da li je u pitanju potapanje hrane u rastvor ili se rastvorak u čvrstoj fazi nanosi na površinu hrane ili se rastvor ubrizgava u hranu. Za svaki od ovih postupaka projektovane su specijalne sušare. Neke od njih se nalaze u proizvodnji hrane, dok su druge još uvek na laboratorijskom ili polu-industrijskom nivou. Prezentovani su neki rezultati istraživanja pri sušenju polutki kajsije sorte "novosadska rodan" na sušari gde se bio materijal potapa u rastvor, a ovaj se nalazi u relativnom kretanju. Konstatuje se da je odgovarajućim menadžmentom moguće koristiti rastvor bar 6 puta uzastopce, uz popravku njegove koncentracije šećerom.

Ključne reči

Reference

Babić, L., Babić, M., Pavkov, I. (2003) Kombinovano osmotsko i konvektivno sušenje kajsije. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 7, br. 1-2, str. 1-3
Babić, L., Babić, M., Pavkov, I. (2003) Nova tehnologija pripreme i sušenja kajsije. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 29, br. 4, str. 179-184
Babić, L., Babić, M., Pavkov, I. (2004) Osmotsko sušenje kajsije u zavisnosti od temperature i koncentracije rastvora. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 8, br. 1-2, str. 1-3
Babić, L., Babić, M., Karadžić, B., Stanivuković, B. (2002) Sušenje kajsija. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 6, br. 1-2, str. 1-4
Babić, M., Babić, L., Hlavačova, Z., Pavkov, I. (2006) Hidraulički aspekti osmotske sušare. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 10, br. 3-4, str. 59-62
Deumier, F., Mens, F., Heriard-Dubreuil, B., Collignan, A. (1997) Control of immersion processed: A novel system for monitoring mass transfers tested with herring brining. Journal of Food Engineering, 32, 293-311
Marouze, C., Giroux, F., Collignan, A., Rivier, M. (2001) Equipment design for osmotic treatment. Journal of Food Engineering, 49, 207-221
Marouze, C., Giroux, F., Bonicel, F., Thaunay, P. (1992) Procède et dispositif de brassage mixte mécanique-hydraulique pour a déshydrations-imprégnation de produits alimentaires fractionnés. French Patent No 92/07221, Ciradsar/Cemagraf/Ensia-Siarc, France
Pavkov, I. (2007) Kinetika osmotskog sušenja kajsije. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, magistarski rad
Stefanović, M., Urošević, M. (1995) Praktična primena osmotskog sušenja poljoprivrednih proizvoda. Revija Agronomska saznanja, vol. 51, str. 2-7