Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu
2006, br. 48, str. 34-44
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 21/07/2007
Prirodno-pravna teorija Jovana Sterije Popovića
Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet

Sažetak

Ovim radom se analizira teorijsko-pravna misao Jovana Sterije Popovića, našeg uglednog književnika, kulturnog poslenika, ali i prvog profesora Prirodnog prava u nas. Razmotrivši ukratko opšte društvene uslove u kojima nastaju prvi sistemi teorije i filozofije prava u Srbiji u prvoj polovini 19 veka, autor pristupa analizi Sterijinih teorijskopravnih promišljanja, posebnu pažnju posvećujući uvodu Prirodnog prava u kome Sterija iznosi osnove svoje prirodnopravne misli, svoj pogled na pravo uopšte. Zastupajući teoriju prirodnog prava inspirisanu Kantovim shvatanjem prava, on recipira, kako kantovsko shvatanja odnosa prava i morala, tako i određivanje pojma prava dajući njegovo opšte i posebno značenje u Kantovom smislu. Kako Sterija usvaja vladajuća shvatanja prirodnopravne teorije svoga vremena, teško je ustvrditi da je njegovo delo originalno. Pa ipak, Jovan Sterija Popović nikako nije puki epigon i značaj njegovih promišljanja o državi i pravu i ne leži u njihovoj većoj ili manjoj originalnosti. Samo prenošenje tekovina najrazvijenije evropske filozofije prava tog vremena u našu sredinu predstavlja ogroman doprinos postavljanju osnova srpske nauke o državi i pravu.

Ključne reči

prirodno pravo; teorijskopravna misao u Srbiji prve polovine 19. veka

Reference

Basta, D.N. (1995) Ideja prirodnog prava kod Jovana Sterije Popovića. u: Popović Jovan Sterija [ur.] Prirodno pravo, Beograd: Službeni list, str. 22
Gavrilović, A. (1997) Znameniti Srbi XIX veka. Beograd
Grujić, V. (1956) Školsko reformatorski rad J. St. Popovića u Srbiji 1840-1848. Beograd: SANU
Lukić, R.D. (1995) Jovan Sterija Popović - profesor prirodnog prava na Liceju. u: Istorija političkih i pravnih teorija, Beograd, str 565
Popović Jovan, Sterija (1995) Prirodno pravo - retorika. Beograd
Popović, M. (2000) Sterijino prirodno pravo, O filozofiji prava kod Srba. Beograd