Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 1 od 6  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad
2014, vol. 48, br. 2, str. 25-37
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 12/12/2014
doi: 10.5937/zrpfns48-6684
Ruski projekti državnog uređenja ustaničke Srbije - drugi deo - Rodofinikinov projekt
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

Projekat

Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu: Teorijski i praktični problemi stvaranja i primene prava (EU i Srbija)

Sažetak

U radu se govori o drugom ruskom pokušaju ustavnog uređenja Srbije u vreme Prvog ustanka (1804-1813). Autor ovog projekta bio je Konstantin Konstantinovič Rodofinikin, fanariotski Grk u ruskoj službi, koji je kao ruski poslanik boravio u Srbiji od 2. avgusta 1807. do 15. avgusta 1809. Odmah nakon svog dolaska u Srbiju Rodofinikin je predstavio Karađorđu i ustaničkim starešinama projekat ustavnog uređenja nazvan 'Osnovanije Praviteljstva Serbskago.' Na početku rada govori se o ličnosti Rodofinikina i njegovim vezama sa grčkim Fanariotima. Potom se izlaže sama sadržina ustavnog akta i objašnjavaju razlozi zašto on nikad nije stupio na snagu i šta su zapravo bile Rodofinikinove namere.

Ključne reči

Rodofinikin; Karađorđe; Osnovanije Praviteljstva Serbskago; Aleksandar I; Prvi ustanak; Vlaška; Moldavija

Reference

Bogišić, V. (1872) Pisani zakoni na slovenskom jugu - bibliografski nacrt. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti
Bogišić, V. (1872) Razborij Sočinnenija N. A. 'Rossija i Serbija'. Sankt Peterburg
Đorđević, V. (1887) Karađorđe i Rusija. Otadžbina, XVI: 78-81
Janković, D. (1984) Srpska država Prvog ustanka. Beograd: Nolit
Joannovič, P. (1847) Istorija najvažnij’ događaja’ u Serbij od’ god. 1459 do 19/20 sept. 1813. Novi Sad, str. 49-50
Karadžić-Stefanović, Vuk (1898) Građa za srpsku istoriju našega vremena i životi najznatnijih poglavica onoga vremena. Beograd
Milićević, M.Đ. (1888) Pomenik znamenitih ljudi u srpskog naroda novijega doba. Beograd
Nenadović, K.N. (1884) Život i dela Karađorđa i njegovi vojvoda i junaka II. Beč, 288-290
Nolde, B. (1924) L'autocratie russe et la doctrine de la séparation des pouvoirs dans la première moitié du XIX siècle. Revue de droit public et la science politique, XLI: 5-41
Novaković, S. (1908) Konstantin Konstantinović Rodofinikin, Beograd 1908. Godišnjica Nikole Čupića, Beograd, XXVIII: 259-280
Novaković, S. (1907) Ustavno pitanje i zakoni Karađorđeva vremena. Beograd
Perović, R., ur. (1977) Prvi srpski ustanak - akta i pisma na srpskom jeziku, 1804-1808. Beograd: Narodna knjiga
Savić, B.V. (1998) Karađorđe - dokumenti I, 1804-1809. Gornji Milanovac, str. 284-285
Šarkić, S. (2013) Ruski projekti državnog uređenja ustaničke Srbije, prvi deo - takozvana 'Paulučijeva konvencija'. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 2, str. 25-37
Vukićević, M. (1912) Karađorđe, knjiga druga. Beograd, reprint 1981, str. 570